TF5/3/1 TF-RACK Firmware V4.00 (Previous version)

[Notice: Checking the version number]

 • You may check the TF main firmware version number from the version field in the About screen of the SETUP screen.

TF Series Firmware/Editor Compatibility

Please make sure to use appropriate version of Editor software which is compatible with your console firmware in reference to the following compatibility chart. Using an unsupported Firmware/Editor and other related software combination may result in unexpected behavior.

Compatibility List

Additional Functions (V4.00)

 • The Selected Channel section has been added to the OVERVIEW screen, allowing you to edit sounds for each channel in a single screen. To display the Selected Channel section, set the “Selected Channel” of the [HOME] key function in the PREFERENCE screen to ON.
 • Added the FADE TIME function for Scene.
  Though the TF5/TF3/TF1’s faders and screen operation during Scene recall may not follow the internal parameters properly, the actual sound output (level) correctly follows the internal parameters.
 • Added MUTE GROUP 3 to MUTE GROUP 6 to which channels are freely assignable. To assign channels, use the MUTE GROUP ASSIGN screen of the SETUP screen, or the ASSIGN screen of each channel.
 • The “ON” and “Fader” parameters for the recall safe function can now be set individually.
 • Added Copy/Paste to the menu of the SEND FROM screen, to copy/paste the SEND level for the AUX/MATRIX/SUB channels.
 • Added CH Copy with Sends/CH Paste with Sends to the menu of the AUX/MATRIX/SUB channels.
 • Added the Group Bypass function to the AUTOMIXER screen.
 • Added the following functions to the PREFERENCE screen.
  • Added the [SEND SEL]>[CUE] Link option to the Auto Channel Select section. Set it to OFF to disable the previous function, which interlocks the SENDS ON FADER key selection and the Send master CUE.
  • Added the Key Function section.
  • Added the “Selected Channel” option to the [HOME] Key.
 • Added assignable functions to the USER DEFINED KEYS and the FOOT SWITCH.
  • Group Bypass and Channel ON/OFF for the Automixer
  • MUTE GROUP 3 to MUTE GROUP 6 for the Mute Master
 • Added the Channel Delay function to the ST IN 1/2 channels.
 • Added the Mute control for the DZR-D series/DXS-XLF-D series connected by the Quick Config function to the SLOT SETUP screen. To use this function, use the DZR-D series/DXS-XLF-D series version 1.1.2 or later. In addition, update all the TF series connected to the same Dante network to version 4.0.
 • Added the function in which pressing and holding the [SHIFT] key sets the gain of the selected band to nominal (0.0 dB) in the EQ and GEQ.
 • Added the function which switches the operation target of the [TOUCH AND TURN] knob between the Gain and Frequency in the GEQ. To switch the target, press the [SHIFT] key or press the [TOUCH AND TURN] knob.
 • Added new Presets to the Channel Library. Also, some previous Presets have been modified.
  To enable the new Presets, execute “Initialize All Memory” after updating.

Specification Changes (V4.00)

 • Changed the top panel’s [ON] key operation when the Mute Group Master is ON.
 • In the RECORDER screen, changed the limitation for the number of audio files in a folder to 150 files. If existing files (including folders) total more than 150, files and folders exceeding the number are not displayed in the list. Make sure to divide folders so that each contains within 150 files.

Known Issues (V4.00)

 • Regarding the V4.00 version of TF-RACK, tapping on the [TAP] key does not set a delay time for any effects. This issue will be fixed in a later version.
 • When using a DZR-D series powered speaker system/DXS-XLF-D series powered subwoofer system and the TF series are connected, if the unit ID of the DZR-D series/DXS-XLF-D series has been changed some times, they may not be displayed on the TF series’ screen. This issue can be solved by rebooting the DZR-D series/DXS-XLF-D series or the TF series.
 • When turning the TF series on or updating the firmware, noise may occur on the Dante network for an instant. To avoid this issue, turn the TF series on first, and then turn on the power amps/powered speakers.
 • When a Transmit channel of NY64-D has a channel label, the following issues may occur:
  • A message “Dante Setting Error! Please Restart the Console” may appear when connecting to the DDM server, or when changing the FS setting.
  • The TF series may not be able to recognize the device when repeating the participation and non-participation of the DDM domain.
  These issues can be solved by rebooting the TF series.
 • If the Dante network has many devices, the TF series may be unable to find devices when all devices are turned ON simultaneously. The TF series will be able to find devices after the console is rebooted.

Operational precaution

 • When the NETWORK connector of a TF series is connected to a Dante network with many flows, changing the network settings in the NETWORK screen or pressing the Refresh button may result in the TF screen freezing. Do not connect a Dante network to the NETWORK connector of a TF series. Rebooting the TF series restores it to the normal state.

ATENŢIE

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE ("AGREEMENT") ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SOFTWARE. VĂ ESTE PERMIS DOAR SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. ACEST ACORD SE ÎNCHEIE ÎNTRE DVS. (CA ENTITATE INDIVIDUALĂ SAU LEGALĂ) ȘI YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

PRIN DESCĂRCAREA SAU INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE SAU PRINTR-UN ALT MOD ÎN SCOPUL UTILIZĂRII PERSONALE, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, NU DESCĂRCĂȚI, INSTALAȚI, COPIAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI ALTFEL ACEST SOFTWARE. DACĂ AȚI DESCĂRCAT SAU INSTALAT SOFTWARE-UL ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, ȘTERGEȚI IMEDIAT SOFTWARE-UL.

ACORDAREA LICENȚEI ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR

Yamaha vă acordă astfel dreptul de a utiliza programele și fișierele de date care compun software-ul care însoțește acest Acord și toate programele și fișierele pentru modernizarea unui astfel de software care vi se poate distribui în viitor cu termenii și condițiile atașate (colectiv "SOFTWARE"), numai pe un computer, un instrument muzical sau un echipament pe care îl dețineți sau îl gestionați. Deși dreptul de proprietate asupra mediului de stocare în care este stocat SOFTWARE-ul rămâne în obligativitatea dvs., SOFTWARE-ul propriu-zis este deținut de licențiatorii Yamaha și/sau Yamaha și este protejat de legile în vigoare privind drepturile de autor și de toate prevederile aplicabile tratatului.

RESTRICȚII

 • Este posibil să nu aveți competență în inginerie, dezasamblare, decompilare sau orice altceva ce derivă dintr-o formă de cod sursă a SOFTWARE-ului prin orice tip de metodă.
 • Nu puteți reproduce, modifica, schimba, închiria, transmite prin leasing sau distribui SOFTWARE-ul integral sau parțial sau crea lucrări derivate ale SOFTWARE-ului.
 • Nu este permis să transmiteți SOFTWARE-ul electronic de la un computer la altul sau să partajați SOFTWARE-ul într-o rețea cu alte computere
 • Nu este permis să utilizați SOFTWARE-ul pentru a distribui date sau date ilegale care încalcă politica publică.
 • Nu este permis să inițiați servicii bazate pe utilizarea SOFTWARE-ului fără permisiunea companiei Yamaha Corporation.

Datele protejate prin drepturi de autor, incluzând dar fără a se limita la datele MIDI pentru cântece, obținute prin SOFTWARE, se supun următoarelor restricții pe care trebuie să le respectați.

 • Datele primite prin intermediul SOFTWARE-ului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Datele primite prin SOFTWARE nu pot fi duplicate, transferate sau distribuite sau redate sau difuzate pentru ascultători în public, fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Criptarea datelor primite prin SOFTWARE nu poate fi eliminată și nici filigranul electronic nu poate fi modificat fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

REZILIEREA

Dacă o lege privind drepturile de autor sau prevederile prezentului Acord sunt încălcate, Acordul se va încheia în mod automat și imediat fără notificare din partea Yamaha. În urma unei astfel de încetări, trebuie să distrugeți imediat SOFTWARE-ul licențiat, orice documente însoțitoare scrise și toate copiile acestuia.

DESCĂRCARE SOFTWARE

Dacă credeți că procesul de descărcare a fost defectuos, puteți contacta Yamaha, iar Yamaha vă va permite să descărcați din nou SOFTWARE-ul, cu condiția să distrugeți primele copiile sau copiile parțiale ale SOFTWARE-ului obținute prin încercarea de descărcare anterioară. Această permisiune de a descărca din nou nu trebuie să limiteze în niciun fel renunțarea la garanție din Secțiunea 5 de mai jos.

DECLINAREA GARANȚIEI SOFTWARE-ULUI

Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că folosirea SOFTWARE-ului este pe riscul dumneavoastră.. SOFTWARE-ul și documentația aferentă sunt furnizate "CA ATARE" și fără garanții de orice fel. FĂRĂ A SE ADRESA PRIN ORICE ALT TIP DE PROVIZIOANE ALE ACESTUI ACORD, YAMAHA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII PRIVIND SOFTWARE-ULUI, EXPRES ȘI IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚE. ÎN MOD SPECIFIC, DAR FĂRĂ A SE LIMITA, YAMAHA NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA RĂSPUNDE CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ, CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ EROARE, SAU CĂ DEFECȚIUNILE DIN SOFTWARE VOR FI CORECTATE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

OBLIGAȚIA GENERALĂ A YAMAHA ESTE DE A PERMITE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII STIPULAȚI. ÎN NICI UN CAZ, YAMAHA NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DVS. SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ PENTRU ORICE DAUNE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, CHELTUIELI, PIERDERI, PIERDERI DE DATELE SAU ALTE DAUNE PROVENITE DIN UTILIZARE, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ YAMAHA SAU UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. În niciun caz, răspunderea totală a Yamaha față de dvs. pentru toate daunele, pierderile și cauzele acțiunii (indiferent dacă este contractuală, delictuală sau de altă natură) ce depășesc suma plătită pentru SOFTWARE.

SOFTWARE TERȚI

Software-ul și datele părților terțe ("SOFTWARE TERȚI") pot fi atașate la SOFTWARE. În cazul în care, în materialele scrise sau pe datele electronice care însoțesc Software-ul, Yamaha identifică orice software și date ca SOFTWARE TERȚI, recunoașteți și sunteți de acord că trebuie să respectați prevederile oricărui acord furnizat împreună cu SOFTWARE-UL TERȚI și că partea SOFTWARE-UL TERȚI este responsabilă de orice garanție sau răspundere legată de sau provenind din SOFTWARE-UL TERȚI. Yamaha nu este răspunzătoare în niciun fel pentru SOFTWARE-UL TERȚI sau pentru utilizarea de către dvs.

 • Yamaha nu oferă garanții exprese cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI. ÎN PLUS, Yamaha DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE IMEDIATĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMEDIATE DE COMERCIALIZARE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu vă va furniza niciun service sau serviciu de întreținere cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu este răspunzătoare în fața dvs. sau a oricărei alte persoane pentru orice daune, inclusiv, fără limitare, daune directe, indirecte, incidentale sau consecutive, cheltuieli, profituri pierdute, date pierdute sau alte daune rezultate din utilizare, utilizarea incorectă sau incapacitatea de a folosi SOFTWARE-UL TERȚI.

NOTIFICAREA DREPTURILOR RESTRICȚIONATE DE GUVERNUL SUA:

Software-ul este un "element comercial", deoarece acest termen este definit la 48 C.F.R. 2.101 (octombrie 1995), constând în "software de calculator comercial" și "documentație comercială de software de calculator", astfel sunt utilizați acești termeni în 48 C.F.R. 12.212 (septembrie 1995). În concordanță cu 48 C.F.R. 12.212 și 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.72024 (iunie 1995), toți utilizatorii finali din S.U.A. vor achiziționa Software-ul numai cu acele drepturi enunțate în prezentul document.

GENERAL

Prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu legea japoneză și va fi guvernat de aceasta fără a se face referire la principiile conflictului între legi. Orice litigiu sau procedură vor fi audiate în fața instanței din Tokyo, Japonia. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că o parte din prezentul acord este inaplicabilă, restul acestui acord va continua să fie în vigoare și să producă efecte.

COMPLETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord constituie întregul acord între părți cu privire la utilizarea SOFTWARE-ului și a oricăror materiale scrise însoțitoare și înlocuiește toate înțelegerile sau înțelegerile anterioare sau contemporane, în scris sau oral, referitoare la obiectul prezentului Acord. Nicio modificare sau revizuire a acestui Acord nu va fi obligatorie decât în scris și semnată de un reprezentant complet autorizat al Yamaha.