M7CL V3 Firmware V3.50 (Previous version)

M7CL V3 Compatibility

Please make sure to use the appropriate versions of firmware and software, referring to the following compatibility charts. Using an unsupported combination may result in malfunction.

Compatibility List

Known Problem

 • Regarding M7CL-48/32/ES, a problem has been found where the Recall Safe function does not protect head amp settings for external head amps (SB168-ES etc.) when accessing via the MY-card slots. The problem does not occur when SB168-ES is connected to the EtherSound connector of M7CL-48ES. A fix will be provided on this page as soon as possible. We apologize for this inconvenience.

New Features

 • (M7CL-48ES only) Now supports AuviTran Network ASIO Streamer. By connecting the M7CL-48ES's [3rd] port to a computer via a LAN cable, you can now directly record to your DAW software. *The EtherSound module must be updated to version 0C18 or later.
 • The external head amps such as SB168-ES can now be controlled via the Mini-YGDAI card (MY16-ES64, etc.) in slot 1 from the console. This function allows you to connect up to six SB168-ES units to the EtherSound port with the new firmware.
 • An HA KNOB FUNCTION has been added to the PREFERENCE page of the USER SETUP popup window. This lets you choose whether rotating the [HA] encoder of the SELECTED CHANNEL area will control the head amp gain or the attenuation. This function allows you to control the attenuation by the HA encoder of an M7CL other than the one that is controlling the gain when the STAGE BOX is shared by multiple M7CL devices.
 • An ALTERNATE FUNCTION which can be assigned to the user-defined key has been added. This provides the following functions:
  • Adjusting the attenuation value by turning the [HA] encoder
  • Switching the corresponding send between PRE and POST by turning the [MIX/MATRIX] encoder
  • Switching the corresponding send on or off by pressing the [MIX/MATRIX] encoder
  • Switching the high-pass filter on or off by pressing the [HPF] encoder
  • Switching DYNAMICS 1 on or off by pressing the [DYNAMICS 1] encoder
  • Switching DYNAMICS 2 on or off by pressing the [DYNAMICS 2] encoder
 • The PRE/POST status is now indicated by the index color of the SEND LEVEL knobs.
 • If you have selected a LOW band or HIGH band whose type can be switched, you can switch the type by turning the EQ[Q] encoder while pressing it when the Q is set to the maximum or minimum value.
 • You can now access the CH LINK MODE popup window by pressing two [SEL] keys of the input channels simultaneously.
 • ATT has been added to the CH LINK parameters.

Improvements

 • When loading an M7CL settings file (*.M7C), you can now select whether the AUTO CONFIGURE settings will be applied to the console.
 • The PEQ "Q" parameter value goes up to 16.
 • The second octet and the third octet of the subnet mask have been set. You can connect the M7CL and your computer to LAN flexibly. For more details and cautions, refer to the latest LS9 Editor Installation Guide and "Caution for connecting M7CL to LAN".
 • A "No channel selected" message is now displayed when pressing the PASTE button, while only the SEND PARAMETER is selected and the source channel/parameter is not selected, in the GLOBAL PASTE window.
 • INPUT PATCH, OUTPUT PATCH, INSERT PATCH and DIRECT OUT in the SAFE PARAMETER SELECT field now cannot be switched on/off, when INPUT PATCH and OUTPUT PATCH in the GLOBAL RECALL SAFE field are switched on, in the RECALL SAFE MODE popup window. Turn INPUT PATCH and OUTPUT PATCH in the GLOBAL RECALL SAFE field off when switching.
 • Even if another user locked the console, it can now be unlocked by an administrator password.

Fixed Bugs

 • Fixed a problem in which the operations from the M7CL V3 Editor were restricted, despite properly connecting the M7CL V3 Editor, when the user whose operations were restricted with User Level settings is logged-in.
 • Fixed a problem in which the E symbol (EDIT symbol) appeared in the SCENE field of the function access area even though no parameter was edited.
 • Fixed a problem in which Recall Safe did not affect to the off setting of INSERT when the ALL button of the INPUT channel, in which the GEQ was inserted, was turned on using the RECALL SAFE function.
 • Fixed a problem in which Recall Safe was enabled for the patch setting of the insert-out/direct-out from an INPUT channel, which itself was not subject to Recall Safe, when the OUTPUT PATCH button in the GLOBAL RECALL SAFE field of the RECALL SAFE MODE popup window was turned on, and the patch setting of the insert-out/direct-out from the INPUT channel was subject to Recall Safe.
 • Fixed a problem in which the MONITOR FADER setting affected to the level at the PHONES OUT jack, even though the PHONES LEVEL LINK was OFF.

Supplementary Information

 • Regarding the Page Boookmark function of the User Defined keys, when an external Head Amp setting page is assigned, following restrictions occur when moving the data between M7CL models.
  • The "EXTERNAL HA" page of M7CL-48/32 corresponds to "EXT-ES HA" page(for built-in EtherSound port) of M7CL-48ES, not to "EXTERNAL HA" page(for Slots)

ATENŢIE

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE ("AGREEMENT") ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SOFTWARE. VĂ ESTE PERMIS DOAR SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. ACEST ACORD SE ÎNCHEIE ÎNTRE DVS. (CA ENTITATE INDIVIDUALĂ SAU LEGALĂ) ȘI YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

PRIN DESCĂRCAREA SAU INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE SAU PRINTR-UN ALT MOD ÎN SCOPUL UTILIZĂRII PERSONALE, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, NU DESCĂRCĂȚI, INSTALAȚI, COPIAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI ALTFEL ACEST SOFTWARE. DACĂ AȚI DESCĂRCAT SAU INSTALAT SOFTWARE-UL ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, ȘTERGEȚI IMEDIAT SOFTWARE-UL.

ACORDAREA LICENȚEI ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR

Yamaha vă acordă astfel dreptul de a utiliza programele și fișierele de date care compun software-ul care însoțește acest Acord și toate programele și fișierele pentru modernizarea unui astfel de software care vi se poate distribui în viitor cu termenii și condițiile atașate (colectiv "SOFTWARE"), numai pe un computer, un instrument muzical sau un echipament pe care îl dețineți sau îl gestionați. Deși dreptul de proprietate asupra mediului de stocare în care este stocat SOFTWARE-ul rămâne în obligativitatea dvs., SOFTWARE-ul propriu-zis este deținut de licențiatorii Yamaha și/sau Yamaha și este protejat de legile în vigoare privind drepturile de autor și de toate prevederile aplicabile tratatului.

RESTRICȚII

 • Este posibil să nu aveți competență în inginerie, dezasamblare, decompilare sau orice altceva ce derivă dintr-o formă de cod sursă a SOFTWARE-ului prin orice tip de metodă.
 • Nu puteți reproduce, modifica, schimba, închiria, transmite prin leasing sau distribui SOFTWARE-ul integral sau parțial sau crea lucrări derivate ale SOFTWARE-ului.
 • Nu este permis să transmiteți SOFTWARE-ul electronic de la un computer la altul sau să partajați SOFTWARE-ul într-o rețea cu alte computere
 • Nu este permis să utilizați SOFTWARE-ul pentru a distribui date sau date ilegale care încalcă politica publică.
 • Nu este permis să inițiați servicii bazate pe utilizarea SOFTWARE-ului fără permisiunea companiei Yamaha Corporation.

Datele protejate prin drepturi de autor, incluzând dar fără a se limita la datele MIDI pentru cântece, obținute prin SOFTWARE, se supun următoarelor restricții pe care trebuie să le respectați.

 • Datele primite prin intermediul SOFTWARE-ului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Datele primite prin SOFTWARE nu pot fi duplicate, transferate sau distribuite sau redate sau difuzate pentru ascultători în public, fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Criptarea datelor primite prin SOFTWARE nu poate fi eliminată și nici filigranul electronic nu poate fi modificat fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

REZILIEREA

Dacă o lege privind drepturile de autor sau prevederile prezentului Acord sunt încălcate, Acordul se va încheia în mod automat și imediat fără notificare din partea Yamaha. În urma unei astfel de încetări, trebuie să distrugeți imediat SOFTWARE-ul licențiat, orice documente însoțitoare scrise și toate copiile acestuia.

DESCĂRCARE SOFTWARE

Dacă credeți că procesul de descărcare a fost defectuos, puteți contacta Yamaha, iar Yamaha vă va permite să descărcați din nou SOFTWARE-ul, cu condiția să distrugeți primele copiile sau copiile parțiale ale SOFTWARE-ului obținute prin încercarea de descărcare anterioară. Această permisiune de a descărca din nou nu trebuie să limiteze în niciun fel renunțarea la garanție din Secțiunea 5 de mai jos.

DECLINAREA GARANȚIEI SOFTWARE-ULUI

Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că folosirea SOFTWARE-ului este pe riscul dumneavoastră.. SOFTWARE-ul și documentația aferentă sunt furnizate "CA ATARE" și fără garanții de orice fel. FĂRĂ A SE ADRESA PRIN ORICE ALT TIP DE PROVIZIOANE ALE ACESTUI ACORD, YAMAHA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII PRIVIND SOFTWARE-ULUI, EXPRES ȘI IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚE. ÎN MOD SPECIFIC, DAR FĂRĂ A SE LIMITA, YAMAHA NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA RĂSPUNDE CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ, CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ EROARE, SAU CĂ DEFECȚIUNILE DIN SOFTWARE VOR FI CORECTATE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

OBLIGAȚIA GENERALĂ A YAMAHA ESTE DE A PERMITE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII STIPULAȚI. ÎN NICI UN CAZ, YAMAHA NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DVS. SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ PENTRU ORICE DAUNE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, CHELTUIELI, PIERDERI, PIERDERI DE DATELE SAU ALTE DAUNE PROVENITE DIN UTILIZARE, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ YAMAHA SAU UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. În niciun caz, răspunderea totală a Yamaha față de dvs. pentru toate daunele, pierderile și cauzele acțiunii (indiferent dacă este contractuală, delictuală sau de altă natură) ce depășesc suma plătită pentru SOFTWARE.

SOFTWARE TERȚI

Software-ul și datele părților terțe ("SOFTWARE TERȚI") pot fi atașate la SOFTWARE. În cazul în care, în materialele scrise sau pe datele electronice care însoțesc Software-ul, Yamaha identifică orice software și date ca SOFTWARE TERȚI, recunoașteți și sunteți de acord că trebuie să respectați prevederile oricărui acord furnizat împreună cu SOFTWARE-UL TERȚI și că partea SOFTWARE-UL TERȚI este responsabilă de orice garanție sau răspundere legată de sau provenind din SOFTWARE-UL TERȚI. Yamaha nu este răspunzătoare în niciun fel pentru SOFTWARE-UL TERȚI sau pentru utilizarea de către dvs.

 • Yamaha nu oferă garanții exprese cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI. ÎN PLUS, Yamaha DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE IMEDIATĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMEDIATE DE COMERCIALIZARE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu vă va furniza niciun service sau serviciu de întreținere cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu este răspunzătoare în fața dvs. sau a oricărei alte persoane pentru orice daune, inclusiv, fără limitare, daune directe, indirecte, incidentale sau consecutive, cheltuieli, profituri pierdute, date pierdute sau alte daune rezultate din utilizare, utilizarea incorectă sau incapacitatea de a folosi SOFTWARE-UL TERȚI.

NOTIFICAREA DREPTURILOR RESTRICȚIONATE DE GUVERNUL SUA:

Software-ul este un "element comercial", deoarece acest termen este definit la 48 C.F.R. 2.101 (octombrie 1995), constând în "software de calculator comercial" și "documentație comercială de software de calculator", astfel sunt utilizați acești termeni în 48 C.F.R. 12.212 (septembrie 1995). În concordanță cu 48 C.F.R. 12.212 și 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.72024 (iunie 1995), toți utilizatorii finali din S.U.A. vor achiziționa Software-ul numai cu acele drepturi enunțate în prezentul document.

GENERAL

Prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu legea japoneză și va fi guvernat de aceasta fără a se face referire la principiile conflictului între legi. Orice litigiu sau procedură vor fi audiate în fața instanței din Tokyo, Japonia. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că o parte din prezentul acord este inaplicabilă, restul acestui acord va continua să fie în vigoare și să producă efecte.

COMPLETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord constituie întregul acord între părți cu privire la utilizarea SOFTWARE-ului și a oricăror materiale scrise însoțitoare și înlocuiește toate înțelegerile sau înțelegerile anterioare sau contemporane, în scris sau oral, referitoare la obiectul prezentului Acord. Nicio modificare sau revizuire a acestui Acord nu va fi obligatorie decât în scris și semnată de un reprezentant complet autorizat al Yamaha.