M7CL V3 Firmware V3.01 (Previous version)

M7CL V3 Compatibility

Please make sure to use the appropriate versions of firmware and software, referring to the following compatibility charts. Using an unsupported combination may result in malfunction.

Compatibility List

Known problem

 • Regarding M7CL-32/48, the following problem has been found. We are currently preparing the fixed firmware. 
  - Audio signal may not be output properly(muted etc.) when the output port delay is used on Slot 1 and Slot 2. 
  The problem does not occur when used on Slot 3.

New Features

 • The following VCM effects that can be mounted in RACK 5-8 have been added in the GEQ/EFFECT page in the VIRTUAL RACK window: 
  - COMP276, COMP276S, COMP260, COMP260S, EQUALIZER601, OPENDECK
 • The send-destination bus can now be selected by pressing the [MIX/MATRIX] encoder in SENDS ON FADER mode.
 • The Stage Box Data Conversion function has been added. 
  The system data using external HA previously was not compatible with that using internal HA; however, now they can be converted in the following combinations: 
  - "M7CL using External HA via slot" and "M7CL using Internal HA" 
  - "M7CL-48ES" and "M7CL using External HA via slot" 
  "M7CL-48ES" and "M7CL using Internal HA" are compatible and there is no need to convert.
 • The version of the firmware which the file was saved with is now displayed in the SAVE/LOAD popup window.
 • ST IN 1L-4R can now be assigned to INPUT TO TALKBACK for the input port.
 • M7CL EDITOR CONTROL - SENDS ON FADER can now be assigned to the user-defined keys.

Improvements

 • The following "recall safe" parameters can now be set individually in the RECALL SAFE MODE window: 
  - Input Channels : INPUT PATCH, INSERT PATCH, INSERT, DIRECT OUT 
  - Output Channels : OUTPUT PATCH, INSERT PATCH, INSERT 
 • The +48V indicators have been added in the INPUT CH LIBRARY popup window, so that the +48V settings can be checked before recalling.
 • The INPUT PATCH and OUTPUT PATCH buttons were renamed INPUT PORT PATCH and OUTPUT PORT PATCH respectively in the PATCH/NAME page in the GLOBAL PASTE window, and also the categories of those parameters have been rearranged.
 • The pasted insert-out is also now automatically patched to the GEQ when performing the Global Paste function with INPUT PORT PATCH on while a GEQ is inserted into an INPUT channel.
 • The pasted insert-in is also now automatically patched to the GEQ when performing the Global Paste function with OUTPUT PORT PATCH on while a GEQ is inserted into an INPUT channel.
 • The insert of an inserted channel is now turned OFF automatically when the GEQ patch is defeated by pasting the patch information concerning insertion in the Global Paste function.
 • The initial effect types of RACK 5 and RACK 6 have been changed to REV-X HALL and REV-X ROOM respectively in the GEQ/EFFECT page in the VIRTUAL RACK window.
 • The initial effect types of RACK 5 and RACK 6 have been changed to REV-X HALL and REV-X ROOM respectively in the GEQ/EFFECT page in the VIRTUAL RACK window.
 • Initial settings of user-defined keys were changed as follows: 
  - [1] SENDS ON FADER - MIX ON FADER 
  - [2] SENDS ON FADER - MATRIX ON FADER 
  - [3]-[8] PAGE CHANGE - PAGE BOOKMARK 
  - [11] HOME - MOMENTARY 
  - [12] TALKBACK - TALKBACK ON - UNLATCH 
 • The parameter PRE FADER SEND POINT in the MATRIX BUS SETUP page in the MATRIX BUS SETUP window was renamed PRE FADER SEND POINT for Input Channels.
 • A message directing the user to close the startup menu screen or select a mode now appears when the initialization of the internal memory is complete.

Supplementary Information

 • Some parameters included in OUTPUT for Global Paste operations differ between those when ALL is selected and those when WITH MIX SEND/WITH MATRIX SEND is selected. When ALL is selected, this includes SIGNAL TYPE (STEREO/MONOx2) and PAN LINK but excludes SEND PAN (from input channels). When WITH MIX SEND/WITH MATRIX SEND is selected, this includes SEND PAN but excludes SIGNAL TYPE and PAN LINK.
 • When the Global Paste function is executed for scenes in which some input channels are linked, the copied parameters are pasted only to the input channels selected as the paste destination.
 • When you load a file saved in M7CL V1 to an M7CL running firmware Version 3, the channel library data of the previous session remains accessible. When a V1 file is loaded to the M7CL V3 Editor, the channel library data of the previous session is cleared.
 • If Administrator user logs in while the connection with the M7CL V3 Editor is online, the Preference settings for Guest will be updated only when you perform the Re-synchronization operation (not updated in real time).

ATENŢIE

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE ("AGREEMENT") ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SOFTWARE. VĂ ESTE PERMIS DOAR SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. ACEST ACORD SE ÎNCHEIE ÎNTRE DVS. (CA ENTITATE INDIVIDUALĂ SAU LEGALĂ) ȘI YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

PRIN DESCĂRCAREA SAU INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE SAU PRINTR-UN ALT MOD ÎN SCOPUL UTILIZĂRII PERSONALE, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, NU DESCĂRCĂȚI, INSTALAȚI, COPIAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI ALTFEL ACEST SOFTWARE. DACĂ AȚI DESCĂRCAT SAU INSTALAT SOFTWARE-UL ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, ȘTERGEȚI IMEDIAT SOFTWARE-UL.

ACORDAREA LICENȚEI ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR

Yamaha vă acordă astfel dreptul de a utiliza programele și fișierele de date care compun software-ul care însoțește acest Acord și toate programele și fișierele pentru modernizarea unui astfel de software care vi se poate distribui în viitor cu termenii și condițiile atașate (colectiv "SOFTWARE"), numai pe un computer, un instrument muzical sau un echipament pe care îl dețineți sau îl gestionați. Deși dreptul de proprietate asupra mediului de stocare în care este stocat SOFTWARE-ul rămâne în obligativitatea dvs., SOFTWARE-ul propriu-zis este deținut de licențiatorii Yamaha și/sau Yamaha și este protejat de legile în vigoare privind drepturile de autor și de toate prevederile aplicabile tratatului.

RESTRICȚII

 • Este posibil să nu aveți competență în inginerie, dezasamblare, decompilare sau orice altceva ce derivă dintr-o formă de cod sursă a SOFTWARE-ului prin orice tip de metodă.
 • Nu puteți reproduce, modifica, schimba, închiria, transmite prin leasing sau distribui SOFTWARE-ul integral sau parțial sau crea lucrări derivate ale SOFTWARE-ului.
 • Nu este permis să transmiteți SOFTWARE-ul electronic de la un computer la altul sau să partajați SOFTWARE-ul într-o rețea cu alte computere
 • Nu este permis să utilizați SOFTWARE-ul pentru a distribui date sau date ilegale care încalcă politica publică.
 • Nu este permis să inițiați servicii bazate pe utilizarea SOFTWARE-ului fără permisiunea companiei Yamaha Corporation.

Datele protejate prin drepturi de autor, incluzând dar fără a se limita la datele MIDI pentru cântece, obținute prin SOFTWARE, se supun următoarelor restricții pe care trebuie să le respectați.

 • Datele primite prin intermediul SOFTWARE-ului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Datele primite prin SOFTWARE nu pot fi duplicate, transferate sau distribuite sau redate sau difuzate pentru ascultători în public, fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Criptarea datelor primite prin SOFTWARE nu poate fi eliminată și nici filigranul electronic nu poate fi modificat fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

REZILIEREA

Dacă o lege privind drepturile de autor sau prevederile prezentului Acord sunt încălcate, Acordul se va încheia în mod automat și imediat fără notificare din partea Yamaha. În urma unei astfel de încetări, trebuie să distrugeți imediat SOFTWARE-ul licențiat, orice documente însoțitoare scrise și toate copiile acestuia.

DESCĂRCARE SOFTWARE

Dacă credeți că procesul de descărcare a fost defectuos, puteți contacta Yamaha, iar Yamaha vă va permite să descărcați din nou SOFTWARE-ul, cu condiția să distrugeți primele copiile sau copiile parțiale ale SOFTWARE-ului obținute prin încercarea de descărcare anterioară. Această permisiune de a descărca din nou nu trebuie să limiteze în niciun fel renunțarea la garanție din Secțiunea 5 de mai jos.

DECLINAREA GARANȚIEI SOFTWARE-ULUI

Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că folosirea SOFTWARE-ului este pe riscul dumneavoastră.. SOFTWARE-ul și documentația aferentă sunt furnizate "CA ATARE" și fără garanții de orice fel. FĂRĂ A SE ADRESA PRIN ORICE ALT TIP DE PROVIZIOANE ALE ACESTUI ACORD, YAMAHA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII PRIVIND SOFTWARE-ULUI, EXPRES ȘI IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚE. ÎN MOD SPECIFIC, DAR FĂRĂ A SE LIMITA, YAMAHA NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA RĂSPUNDE CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ, CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ EROARE, SAU CĂ DEFECȚIUNILE DIN SOFTWARE VOR FI CORECTATE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

OBLIGAȚIA GENERALĂ A YAMAHA ESTE DE A PERMITE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII STIPULAȚI. ÎN NICI UN CAZ, YAMAHA NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DVS. SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ PENTRU ORICE DAUNE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, CHELTUIELI, PIERDERI, PIERDERI DE DATELE SAU ALTE DAUNE PROVENITE DIN UTILIZARE, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ YAMAHA SAU UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. În niciun caz, răspunderea totală a Yamaha față de dvs. pentru toate daunele, pierderile și cauzele acțiunii (indiferent dacă este contractuală, delictuală sau de altă natură) ce depășesc suma plătită pentru SOFTWARE.

SOFTWARE TERȚI

Software-ul și datele părților terțe ("SOFTWARE TERȚI") pot fi atașate la SOFTWARE. În cazul în care, în materialele scrise sau pe datele electronice care însoțesc Software-ul, Yamaha identifică orice software și date ca SOFTWARE TERȚI, recunoașteți și sunteți de acord că trebuie să respectați prevederile oricărui acord furnizat împreună cu SOFTWARE-UL TERȚI și că partea SOFTWARE-UL TERȚI este responsabilă de orice garanție sau răspundere legată de sau provenind din SOFTWARE-UL TERȚI. Yamaha nu este răspunzătoare în niciun fel pentru SOFTWARE-UL TERȚI sau pentru utilizarea de către dvs.

 • Yamaha nu oferă garanții exprese cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI. ÎN PLUS, Yamaha DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE IMEDIATĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMEDIATE DE COMERCIALIZARE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu vă va furniza niciun service sau serviciu de întreținere cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu este răspunzătoare în fața dvs. sau a oricărei alte persoane pentru orice daune, inclusiv, fără limitare, daune directe, indirecte, incidentale sau consecutive, cheltuieli, profituri pierdute, date pierdute sau alte daune rezultate din utilizare, utilizarea incorectă sau incapacitatea de a folosi SOFTWARE-UL TERȚI.

NOTIFICAREA DREPTURILOR RESTRICȚIONATE DE GUVERNUL SUA:

Software-ul este un "element comercial", deoarece acest termen este definit la 48 C.F.R. 2.101 (octombrie 1995), constând în "software de calculator comercial" și "documentație comercială de software de calculator", astfel sunt utilizați acești termeni în 48 C.F.R. 12.212 (septembrie 1995). În concordanță cu 48 C.F.R. 12.212 și 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.72024 (iunie 1995), toți utilizatorii finali din S.U.A. vor achiziționa Software-ul numai cu acele drepturi enunțate în prezentul document.

GENERAL

Prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu legea japoneză și va fi guvernat de aceasta fără a se face referire la principiile conflictului între legi. Orice litigiu sau procedură vor fi audiate în fața instanței din Tokyo, Japonia. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că o parte din prezentul acord este inaplicabilă, restul acestui acord va continua să fie în vigoare și să producă efecte.

COMPLETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord constituie întregul acord între părți cu privire la utilizarea SOFTWARE-ului și a oricăror materiale scrise însoțitoare și înlocuiește toate înțelegerile sau înțelegerile anterioare sau contemporane, în scris sau oral, referitoare la obiectul prezentului Acord. Nicio modificare sau revizuire a acestui Acord nu va fi obligatorie decât în scris și semnată de un reprezentant complet autorizat al Yamaha.