Rio3224-D Firmware V4.10-2 (Previous version)

Dante firmware has been changed to "3.10.32.2-4.0.35.1-1.3.4". This change corresponds to the hardware change of the Dante module due to the completion of part production. The function is the same as the previous version "3.10.0.19-4.0.3.1-1.3.2", and there is no change in the product firmware. Therefore, customers already using V4.10 do not need updating. In addition, Dante firmware "3.10.32.2-4.0.35.1-1.3.4" and "3.10.0.19-4.0.3.1-1.3.2" products can be used together. Please refer to the version compatibility table of each device.

Please do not use the EEE function (*) of network switches in a Dante network.

Although power management should be negotiated automatically in switches that support EEE, some switches do not perform the negotiation properly. This may cause EEE to be enabled in Dante networks when it is not appropriate, resulting in poor synchronization performance and occasional dropouts.

Therefore, we strongly recommend that:
 1. If you use managed switches, ensure that they allow EEE to be disabled. Make sure that EEE is disabled on all ports used for real-time Dante traffic.
 2. If you use unmanaged switches, make sure to not use network switches that support the EEE function, since EEE operation cannot be disabled in these switches.
 3. * EEE (Energy Efficient Ethernet) is a technology that reduces switching power consumption during periods of low network traffic. It is also known as Green Ethernet and IEEE802.3az.

From the Firmware V4.1, you can update the firmware at once via the R Remote V4.1 or later.

 • In order to update the firmware via R Remote, the R Series firmware must be V3.11 or later. If you are using the firmware V3.10 or older, update the firmware to V3.11 by the previous method before using R Remote.
 • Dante Controller must be installed in order to use R Remote. You can download it from Audinate website.
 • Update the firmware in accordance with the “R Series Firmware Update Guide”and the “R Remote User Guide.” In addition, Dante firmware is also updated via the R Remote software.

R Remote download page: Windows / Mac

Dante Controller: https://www.audinate.com/products/software/dante-controller

CL/QL/RIVAGE/R/Tio Series Editor/Firmware/R Remote Compatibility

Please make sure to use appropriate version of CL Editor or QL Editor which is compatible with your console firmware in reference to the following compatibility chart. Using an unsupported Editor/firmware combination may result in unexpected behavior.
The Firmware Set is a set of main (and sub) firmware of the device and the Dante firmware. The version of Firmware Set is the same as the version of the main firmware. Refer to the release note of each firmware about the details of the Firmware Set.

Compatibility List

 • You can remotely control one Rio/Ri/Ro unit from a maximum of two computers operating R Remote. You can also remotely control from four separate CL/QL units.

New Features in V4.10

 • Now supports the AES67 standard for audio-over-IP interoperability.
 • Now supports the "Dante Device Lock" function.

Improvements in V4.10

 • Added error status indications with the [SYSTEM] indicator if the DIP-switch settings and the actual Dante settings are different.
 • Changed the specification to decide the IP address after the DHCP server has been found when DIP switches 2 and 3 (IP Address Mode) are set to the DHCP mode. If you want to set the IP address automatically without a DHCP server, set the IP Address Mode to the Auto IP mode.

Known issue

 • When patching the R series and a TF series via the NY64-D card by using the Dante Controller, a warning message “Dante Version Mismatch” may appear for a few seconds on the display of the TF series. In this case, audio signals and HA control are properly available.

Notices

 • When setting up latency on the Dante Controller, and there is a discrepancy in latency with the transmit device or the receive device, the largest (slowest) latency setting becomes effective.
 • If the DIP switch REMOTE setting is switched between NATIVE and AD8HR, the device label is set to the default value, and the patch is also cleared.
 • On the CL/QL, the following device labels are used for detecting a SUPPORTED DEVICE.
  Y###-**********
  # is a three-digit hexadecimal number containing the digits 0 - 9 and uppercase A - F (000 - FFF)
  * indicates any desired character (alphabetical uppercase or lowercase, numerals, or -(hyphen) may be used) Up to 31 characters including the 'Y' are supported.
  Make sure that the UNIT ID indicated by Y###- is not duplicated by any other R-series unit. (### will be the UNIT ID value).
  However, as an example, a CL/QL series Console ID can have the same ID number as an R-series device.
OS Windows 7 SP1 Home Premium or later, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
(R Remote supports both 32-bit and 64-bit Windows.)
Mac OS X 10.9.5, 10.10.x, 10.11.x, macOS 10.12.x
CPU Intel Core i3 or higher
HDD 120MB or more
Connector An Ethernet connector (1000BASE-T or higher recommended.)
Other Dante Controller must be installed, Ethernet cable (CAT5e or better), Network switch (with gigabit Ethernet support)

ATENŢIE

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE ("AGREEMENT") ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SOFTWARE. VĂ ESTE PERMIS DOAR SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. ACEST ACORD SE ÎNCHEIE ÎNTRE DVS. (CA ENTITATE INDIVIDUALĂ SAU LEGALĂ) ȘI YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

PRIN DESCĂRCAREA SAU INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE SAU PRINTR-UN ALT MOD ÎN SCOPUL UTILIZĂRII PERSONALE, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, NU DESCĂRCĂȚI, INSTALAȚI, COPIAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI ALTFEL ACEST SOFTWARE. DACĂ AȚI DESCĂRCAT SAU INSTALAT SOFTWARE-UL ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, ȘTERGEȚI IMEDIAT SOFTWARE-UL.

ACORDAREA LICENȚEI ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR

Yamaha vă acordă astfel dreptul de a utiliza programele și fișierele de date care compun software-ul care însoțește acest Acord și toate programele și fișierele pentru modernizarea unui astfel de software care vi se poate distribui în viitor cu termenii și condițiile atașate (colectiv "SOFTWARE"), numai pe un computer, un instrument muzical sau un echipament pe care îl dețineți sau îl gestionați. Deși dreptul de proprietate asupra mediului de stocare în care este stocat SOFTWARE-ul rămâne în obligativitatea dvs., SOFTWARE-ul propriu-zis este deținut de licențiatorii Yamaha și/sau Yamaha și este protejat de legile în vigoare privind drepturile de autor și de toate prevederile aplicabile tratatului.

RESTRICȚII

 • Este posibil să nu aveți competență în inginerie, dezasamblare, decompilare sau orice altceva ce derivă dintr-o formă de cod sursă a SOFTWARE-ului prin orice tip de metodă.
 • Nu puteți reproduce, modifica, schimba, închiria, transmite prin leasing sau distribui SOFTWARE-ul integral sau parțial sau crea lucrări derivate ale SOFTWARE-ului.
 • Nu este permis să transmiteți SOFTWARE-ul electronic de la un computer la altul sau să partajați SOFTWARE-ul într-o rețea cu alte computere
 • Nu este permis să utilizați SOFTWARE-ul pentru a distribui date sau date ilegale care încalcă politica publică.
 • Nu este permis să inițiați servicii bazate pe utilizarea SOFTWARE-ului fără permisiunea companiei Yamaha Corporation.

Datele protejate prin drepturi de autor, incluzând dar fără a se limita la datele MIDI pentru cântece, obținute prin SOFTWARE, se supun următoarelor restricții pe care trebuie să le respectați.

 • Datele primite prin intermediul SOFTWARE-ului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Datele primite prin SOFTWARE nu pot fi duplicate, transferate sau distribuite sau redate sau difuzate pentru ascultători în public, fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Criptarea datelor primite prin SOFTWARE nu poate fi eliminată și nici filigranul electronic nu poate fi modificat fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

REZILIEREA

Dacă o lege privind drepturile de autor sau prevederile prezentului Acord sunt încălcate, Acordul se va încheia în mod automat și imediat fără notificare din partea Yamaha. În urma unei astfel de încetări, trebuie să distrugeți imediat SOFTWARE-ul licențiat, orice documente însoțitoare scrise și toate copiile acestuia.

DESCĂRCARE SOFTWARE

Dacă credeți că procesul de descărcare a fost defectuos, puteți contacta Yamaha, iar Yamaha vă va permite să descărcați din nou SOFTWARE-ul, cu condiția să distrugeți primele copiile sau copiile parțiale ale SOFTWARE-ului obținute prin încercarea de descărcare anterioară. Această permisiune de a descărca din nou nu trebuie să limiteze în niciun fel renunțarea la garanție din Secțiunea 5 de mai jos.

DECLINAREA GARANȚIEI SOFTWARE-ULUI

Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că folosirea SOFTWARE-ului este pe riscul dumneavoastră.. SOFTWARE-ul și documentația aferentă sunt furnizate "CA ATARE" și fără garanții de orice fel. FĂRĂ A SE ADRESA PRIN ORICE ALT TIP DE PROVIZIOANE ALE ACESTUI ACORD, YAMAHA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII PRIVIND SOFTWARE-ULUI, EXPRES ȘI IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚE. ÎN MOD SPECIFIC, DAR FĂRĂ A SE LIMITA, YAMAHA NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA RĂSPUNDE CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ, CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ EROARE, SAU CĂ DEFECȚIUNILE DIN SOFTWARE VOR FI CORECTATE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

OBLIGAȚIA GENERALĂ A YAMAHA ESTE DE A PERMITE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII STIPULAȚI. ÎN NICI UN CAZ, YAMAHA NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DVS. SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ PENTRU ORICE DAUNE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, CHELTUIELI, PIERDERI, PIERDERI DE DATELE SAU ALTE DAUNE PROVENITE DIN UTILIZARE, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ YAMAHA SAU UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. În niciun caz, răspunderea totală a Yamaha față de dvs. pentru toate daunele, pierderile și cauzele acțiunii (indiferent dacă este contractuală, delictuală sau de altă natură) ce depășesc suma plătită pentru SOFTWARE.

SOFTWARE TERȚI

Software-ul și datele părților terțe ("SOFTWARE TERȚI") pot fi atașate la SOFTWARE. În cazul în care, în materialele scrise sau pe datele electronice care însoțesc Software-ul, Yamaha identifică orice software și date ca SOFTWARE TERȚI, recunoașteți și sunteți de acord că trebuie să respectați prevederile oricărui acord furnizat împreună cu SOFTWARE-UL TERȚI și că partea SOFTWARE-UL TERȚI este responsabilă de orice garanție sau răspundere legată de sau provenind din SOFTWARE-UL TERȚI. Yamaha nu este răspunzătoare în niciun fel pentru SOFTWARE-UL TERȚI sau pentru utilizarea de către dvs.

 • Yamaha nu oferă garanții exprese cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI. ÎN PLUS, Yamaha DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE IMEDIATĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMEDIATE DE COMERCIALIZARE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu vă va furniza niciun service sau serviciu de întreținere cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu este răspunzătoare în fața dvs. sau a oricărei alte persoane pentru orice daune, inclusiv, fără limitare, daune directe, indirecte, incidentale sau consecutive, cheltuieli, profituri pierdute, date pierdute sau alte daune rezultate din utilizare, utilizarea incorectă sau incapacitatea de a folosi SOFTWARE-UL TERȚI.

NOTIFICAREA DREPTURILOR RESTRICȚIONATE DE GUVERNUL SUA:

Software-ul este un "element comercial", deoarece acest termen este definit la 48 C.F.R. 2.101 (octombrie 1995), constând în "software de calculator comercial" și "documentație comercială de software de calculator", astfel sunt utilizați acești termeni în 48 C.F.R. 12.212 (septembrie 1995). În concordanță cu 48 C.F.R. 12.212 și 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.72024 (iunie 1995), toți utilizatorii finali din S.U.A. vor achiziționa Software-ul numai cu acele drepturi enunțate în prezentul document.

GENERAL

Prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu legea japoneză și va fi guvernat de aceasta fără a se face referire la principiile conflictului între legi. Orice litigiu sau procedură vor fi audiate în fața instanței din Tokyo, Japonia. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că o parte din prezentul acord este inaplicabilă, restul acestui acord va continua să fie în vigoare și să producă efecte.

COMPLETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord constituie întregul acord între părți cu privire la utilizarea SOFTWARE-ului și a oricăror materiale scrise însoțitoare și înlocuiește toate înțelegerile sau înțelegerile anterioare sau contemporane, în scris sau oral, referitoare la obiectul prezentului Acord. Nicio modificare sau revizuire a acestui Acord nu va fi obligatorie decât în scris și semnată de un reprezentant complet autorizat al Yamaha.