Provisionaire Amp Editor V1.0.0 for Win 10 and firmware (2)

 • To update the firmware, please refer to the ProVisionaire Amp Editor Setup Guide.
 • A stable wired connection is recommended for network connection rather than Wi-Fi connection.
 • Up to 200 widgets of the PC series can be controlled simultaneously with an external controller such as ProVisionaire Control or ProVisionaire Touch.
 • Do not use the EEE function (*) of network switches in a Dante network. Although power management should be negotiated automatically in switches that support EEE, some switches do not perform the negotiation properly. This may cause EEE to be enabled in Dante networks when it is not appropriate, resulting in poor synchronization performance and occasional dropouts. Therefore we strongly recommend that:
 1. If you use managed switches, ensure that they allow EEE to be disabled. Make sure that EEE is disabled on all ports used for real-time Dante traffic.
 2. If you use unmanaged switches, make sure to not use network switches that support the EEE function, since EEE operation cannot be disabled in these switches.
 • *EEE (Energy Efficient Ethernet) is a technology that reduces switch power consumption during periods of low network traffic. It is also known as Green Ethernet and IEEE802.3az.

This zip file includes the following software

 • ProVisionaire Amp Editor V1.0.0
 • PC series Firmware V1.0.2
 • XMV series Firmware V4.00
 • Dante Firmware Update Manager V3.10.6.2
 • PC-D/DI series Dante Firmware V4.2.0.15-4.0.2.19-1.0.0
 • XMV series Dante Firmware V4.0.9.1-4.0.3.7-2.0.9-1.1.7

ProVisionaire Amp Editor / Firmware / ProVisionaire Control Compatibilities

Please make sure to use the appropriate version of software and firmware, referring to the following compatibility charts. Using an unsupported combination may result in malfunction. The Firmware set includes the main firmware of the device and Dante firmware. The version of the Firmware set is the same as the version of the main firmware.

Compatibility List

ProVisionaire Amp Editor V1.0.0

 • V1.0.0 is the first released version.

Known Issue

 • If the TCP port number for data collection of ProVisionaire Monitoring Service is set to 1 on the ProVisionaire Monitoring Service Settings view, the System Monitor window may not be displayed.

PC series V1.0.2

New Functions

 • Now supports the “ProVisionaire Monitoring Service.”
 • Added VXC2F and VXC8S library in SPEAKER PROCESSOR.

Fixed Bugs

 • Fixed a problem in which the time information of the event log when the power was turned off was not displayed correctly.
 • Fixed a problem in which alerts accrued or canceled after returning to the HOME screen with the HOME / MENU key did not remain in the log list correctly.
 • Fixed a problem which prevented the PC series from being found in Provisionaire Amp Editor when excessive Sensing Data used in the ProVisionaire Monitoring Service accumulated over a long period of operation.

XMV V4.00

 • No change in this version; however, the firmware version number is updated to match other devices.

NOTICE

 • The Dante model devices uses Dante BrooklynII or Dante Bradway.
  Refer to the Audinate website (English) for details on the open‐source licenses for the particular software.
  https://www.audinate.com/software-licensing
 • You use the Dante Controller to set up the Dante settings. When you change a setting by Dante Controller, please refer to the help function or user's guide of Dante Controller.
 • The names of XMV series models that support Dante are displayed as “XMVxxxx-D” in the Dante Domain Manager.
 • In the Dante model, Dante Device Labels can be changed arbitrarily and permanently.
  However, since the five initial characters are used for device identification (decided by UNIT ID), they should not be changed. The 6th character and subsequent ones can be changed arbitrarily.
  Moreover, the following rules concerning Dante Device Labels are common to all Dante devices (and not just this one):
  • Conventional characters (alphabetical uppercase or lowercase), numerals, or hyphens (-) can be used.
  • A maximum of 31 characters can be entered.
 • If the CLOCK setting is incorrect on the PC series, the incorrect RUN TIME (total operating time) will be stored if the device is set to standby before being corrected to the correct date / time.
 • ALART # 42 “Input D * Change To 2nd” may occur when the power is restarted in the Redundant Backup mode on the PC series.
 • Set different port numbers for [TCP port number for view of ProVisionaire Monitoring Service] and [TCP port number for data collection of ProVisionaire Monitoring Service] on the [ProVisionaire Monitoring Service Settings] view.
OS Windows 10 (64bit)
CPU Core i or better
Memory 8GB or more
HDD ProVisionaire Amp Editor : 420MB or more
ProVisionaire Monitoring Service : 700MB or more
Display 1280×1024(SXGA) pixels or higher
Other Bonjour Print Services(Windows) must be installed, Ethernet(1000BASE-T or higher)

*You can download Bonjour for Windows from Apple's Bonjour support page.
https://support.apple.com/kb/DL999

ATENŢIE

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE ("AGREEMENT") ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SOFTWARE. VĂ ESTE PERMIS DOAR SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. ACEST ACORD SE ÎNCHEIE ÎNTRE DVS. (CA ENTITATE INDIVIDUALĂ SAU LEGALĂ) ȘI YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

PRIN DESCĂRCAREA SAU INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE SAU PRINTR-UN ALT MOD ÎN SCOPUL UTILIZĂRII PERSONALE, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, NU DESCĂRCĂȚI, INSTALAȚI, COPIAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI ALTFEL ACEST SOFTWARE. DACĂ AȚI DESCĂRCAT SAU INSTALAT SOFTWARE-UL ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, ȘTERGEȚI IMEDIAT SOFTWARE-UL.

ACORDAREA LICENȚEI ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR

Yamaha vă acordă astfel dreptul de a utiliza programele și fișierele de date care compun software-ul care însoțește acest Acord și toate programele și fișierele pentru modernizarea unui astfel de software care vi se poate distribui în viitor cu termenii și condițiile atașate (colectiv "SOFTWARE"), numai pe un computer, un instrument muzical sau un echipament pe care îl dețineți sau îl gestionați. Deși dreptul de proprietate asupra mediului de stocare în care este stocat SOFTWARE-ul rămâne în obligativitatea dvs., SOFTWARE-ul propriu-zis este deținut de licențiatorii Yamaha și/sau Yamaha și este protejat de legile în vigoare privind drepturile de autor și de toate prevederile aplicabile tratatului.

RESTRICȚII

 • Este posibil să nu aveți competență în inginerie, dezasamblare, decompilare sau orice altceva ce derivă dintr-o formă de cod sursă a SOFTWARE-ului prin orice tip de metodă.
 • Nu puteți reproduce, modifica, schimba, închiria, transmite prin leasing sau distribui SOFTWARE-ul integral sau parțial sau crea lucrări derivate ale SOFTWARE-ului.
 • Nu este permis să transmiteți SOFTWARE-ul electronic de la un computer la altul sau să partajați SOFTWARE-ul într-o rețea cu alte computere
 • Nu este permis să utilizați SOFTWARE-ul pentru a distribui date sau date ilegale care încalcă politica publică.
 • Nu este permis să inițiați servicii bazate pe utilizarea SOFTWARE-ului fără permisiunea companiei Yamaha Corporation.

Datele protejate prin drepturi de autor, incluzând dar fără a se limita la datele MIDI pentru cântece, obținute prin SOFTWARE, se supun următoarelor restricții pe care trebuie să le respectați.

 • Datele primite prin intermediul SOFTWARE-ului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Datele primite prin SOFTWARE nu pot fi duplicate, transferate sau distribuite sau redate sau difuzate pentru ascultători în public, fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Criptarea datelor primite prin SOFTWARE nu poate fi eliminată și nici filigranul electronic nu poate fi modificat fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

REZILIEREA

Dacă o lege privind drepturile de autor sau prevederile prezentului Acord sunt încălcate, Acordul se va încheia în mod automat și imediat fără notificare din partea Yamaha. În urma unei astfel de încetări, trebuie să distrugeți imediat SOFTWARE-ul licențiat, orice documente însoțitoare scrise și toate copiile acestuia.

DESCĂRCARE SOFTWARE

Dacă credeți că procesul de descărcare a fost defectuos, puteți contacta Yamaha, iar Yamaha vă va permite să descărcați din nou SOFTWARE-ul, cu condiția să distrugeți primele copiile sau copiile parțiale ale SOFTWARE-ului obținute prin încercarea de descărcare anterioară. Această permisiune de a descărca din nou nu trebuie să limiteze în niciun fel renunțarea la garanție din Secțiunea 5 de mai jos.

DECLINAREA GARANȚIEI SOFTWARE-ULUI

Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că folosirea SOFTWARE-ului este pe riscul dumneavoastră.. SOFTWARE-ul și documentația aferentă sunt furnizate "CA ATARE" și fără garanții de orice fel. FĂRĂ A SE ADRESA PRIN ORICE ALT TIP DE PROVIZIOANE ALE ACESTUI ACORD, YAMAHA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII PRIVIND SOFTWARE-ULUI, EXPRES ȘI IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚE. ÎN MOD SPECIFIC, DAR FĂRĂ A SE LIMITA, YAMAHA NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA RĂSPUNDE CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ, CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ EROARE, SAU CĂ DEFECȚIUNILE DIN SOFTWARE VOR FI CORECTATE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

OBLIGAȚIA GENERALĂ A YAMAHA ESTE DE A PERMITE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII STIPULAȚI. ÎN NICI UN CAZ, YAMAHA NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DVS. SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ PENTRU ORICE DAUNE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, CHELTUIELI, PIERDERI, PIERDERI DE DATELE SAU ALTE DAUNE PROVENITE DIN UTILIZARE, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ YAMAHA SAU UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. În niciun caz, răspunderea totală a Yamaha față de dvs. pentru toate daunele, pierderile și cauzele acțiunii (indiferent dacă este contractuală, delictuală sau de altă natură) ce depășesc suma plătită pentru SOFTWARE.

SOFTWARE TERȚI

Software-ul și datele părților terțe ("SOFTWARE TERȚI") pot fi atașate la SOFTWARE. În cazul în care, în materialele scrise sau pe datele electronice care însoțesc Software-ul, Yamaha identifică orice software și date ca SOFTWARE TERȚI, recunoașteți și sunteți de acord că trebuie să respectați prevederile oricărui acord furnizat împreună cu SOFTWARE-UL TERȚI și că partea SOFTWARE-UL TERȚI este responsabilă de orice garanție sau răspundere legată de sau provenind din SOFTWARE-UL TERȚI. Yamaha nu este răspunzătoare în niciun fel pentru SOFTWARE-UL TERȚI sau pentru utilizarea de către dvs.

 • Yamaha nu oferă garanții exprese cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI. ÎN PLUS, Yamaha DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE IMEDIATĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMEDIATE DE COMERCIALIZARE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu vă va furniza niciun service sau serviciu de întreținere cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu este răspunzătoare în fața dvs. sau a oricărei alte persoane pentru orice daune, inclusiv, fără limitare, daune directe, indirecte, incidentale sau consecutive, cheltuieli, profituri pierdute, date pierdute sau alte daune rezultate din utilizare, utilizarea incorectă sau incapacitatea de a folosi SOFTWARE-UL TERȚI.

NOTIFICAREA DREPTURILOR RESTRICȚIONATE DE GUVERNUL SUA:

Software-ul este un "element comercial", deoarece acest termen este definit la 48 C.F.R. 2.101 (octombrie 1995), constând în "software de calculator comercial" și "documentație comercială de software de calculator", astfel sunt utilizați acești termeni în 48 C.F.R. 12.212 (septembrie 1995). În concordanță cu 48 C.F.R. 12.212 și 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.72024 (iunie 1995), toți utilizatorii finali din S.U.A. vor achiziționa Software-ul numai cu acele drepturi enunțate în prezentul document.

GENERAL

Prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu legea japoneză și va fi guvernat de aceasta fără a se face referire la principiile conflictului între legi. Orice litigiu sau procedură vor fi audiate în fața instanței din Tokyo, Japonia. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că o parte din prezentul acord este inaplicabilă, restul acestui acord va continua să fie în vigoare și să producă efecte.

COMPLETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord constituie întregul acord între părți cu privire la utilizarea SOFTWARE-ului și a oricăror materiale scrise însoțitoare și înlocuiește toate înțelegerile sau înțelegerile anterioare sau contemporane, în scris sau oral, referitoare la obiectul prezentului Acord. Nicio modificare sau revizuire a acestui Acord nu va fi obligatorie decât în scris și semnată de un reprezentant complet autorizat al Yamaha.


Mai este necesar