YSL-882O Trombon tenor cu atașament F

Wind Instruments Catalog

Denumire Română Engleză
Trombones Owner's Manual [2.1MB]