Denumire Română Engleză
Electric Guitar General Owner's Manual [629KB]
Electric Guitar Owner's Manual_EN [919KB]