Viziunea noastra

Difuzoare pentru muzică de fundal

Viziunea noastra

Noi nu numim muzică de fundal simpla succesiune de sunete ce răzbat într-un colț al spațiului. Muzică de fundal, așa cum ne-o imaginăm, ne oferă o stare de confort mai presus de simțuri, în consonanță cu spațiul.

Spațiul își sporește profunzimea, curgerea timpului se domolește, iar de undeva din corp izvorăște un sentiment afirmativ. Cu siguranță, în muzică de fundal sălășuie suficientă forță pentru a defini trăirile în dimensiune spațială. Tocmai de aceea am insistat pe armonia dintre spa țiu și difuzoare.

Un spațiu sonor învăluit într-o bogăție expresivă, născut din căutarea unui design care să permită contopirea cu spațiul.

Yamaha. Step into the experience.