Termeni de utilizare pentru „Yamaha Music ID”

 

1. Sferă de aplicare


Aceşti Termeni de utilizare vor reglementa utilizarea „Yamaha Music ID” (numit în continuare „Platforma”) de către utilizator („Dvs.”).
Această Platformă este administrată de Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germania (numită în continuare „Yamaha”).
La crearea unui cont pe această Platformă, Yamaha vă va furniza aceşti Termeni de utilizare şi vă va cere să vă daţi acordul în ceea ce îi priveşte înainte de a fi creat contul. Sunteţi de acord să respectaţi toate legile şi regulamentele aplicabile.
Yamaha administrează Platforma pentru a vă furniza dvs., în calitate de utilizator, informaţii despre produsele şi campaniile Yamaha şi pentru a permite înregistrarea produselor în scopul prelungirii garanţiilor. Oferta include gestionarea informaţiilor personale, înregistrarea şi administrarea produselor în scopul prelungirii garanţiilor, înregistrarea în campaniile Yamaha şi înregistrarea pentru a primi şi gestiona buletinele informative.
Platforma este oferită gratuit de Yamaha.
Platforma este destinată persoanelor care au cel puţin 16 ani, nu pentru copii şi minori. Copiii şi minorii sub 16 ani pot utiliza acest site doar sub supravegherea şi cu consimţământul părintelui sau tutorelui.

 


2. Modificări ale ofertei


Yamaha îşi rezervă dreptul de a schimba caracteristicile şi sfera de aplicare a ofertei Platformei sau de a o opri în orice moment.
În plus, Yamaha îşi rezervă dreptul de a restricţiona, de a refuza sau de a anula accesul la Platformă în întregime sau parţial în orice moment, fără o înştiinţare prealabilă şi fără a furniza motivele, la propria discreţie şi cu efect imediat, luând în considerare interesele dvs. rezonabile.  

 


3. Înregistrare


Utilizarea acestei platforme necesită înregistrarea dvs. prealabilă. Înregistrarea este gratuită.
Înainte de a folosi Platforma, trebuie mai întâi să vă înregistraţi pe https://ro.yamaha.com şi să creaţi un cont de utilizator. În scopul înregistrării trebuie furnizate următoarele informaţii:

  • Formula de adresare
  • Numele şi prenumele
  • Adresa de e-mail
  • Parola
  • Ţara de origine
  • Limba
  • Sexul

În plus, aveţi libertatea de a furniza voluntar date suplimentare pentru a personaliza oferta.

Vi se cere să respectaţi toate drepturile privind confidenţialitatea terţilor; în mod special, utilizatorii nu au voie să furnizeze date personale ale unor terţi.
Când vă înregistraţi, trebuie să selectaţi o parolă unică şi să introduceţi o adresă de e-mail unică, valabilă, actuală şi verificabilă. Cum utilizarea dublă a anumitor date nu este permisă, vi se va cere să selectaţi sau să introduceţi o adresă de e-mail diferită când furnizaţi o adresă de e-mail existentă. Pentru a vă confirma înregistrarea, veţi primi un e-mail cu un link. Contul dvs. va fi creat numai după ce a fost încheiat procesul de înregistrare (optare dublă).
Doar dvs. vă revine responsabilitatea de a vă păstra confidenţialitatea parolei.
Puteţi cere în orice moment ca înregistrarea dvs. să fie ştearsă. În acest caz, vom şterge informaţiile înregistrate şi datele dvs. personale.

 


4. Înregistrarea produselor Yamaha – extinderea garanţiei


Puteţi înregistra orice produs Yamaha care beneficiază de programul Yamaha de garanţie extinsă pe Platformă.
Când vă înregistraţi, trebuie să specificaţi modelul, numărul de serie, data achiziţionării, dacă produsul a fost cumpărat online sau din magazin şi tipul de utilizare. Cum înregistrarea dublă a produselor nu este permisă, atunci când introduceţi un produs deja înregistrat vi se va cere să furnizaţi un număr de serie diferit. Ca urmare a înregistrării produsului, veţi putea descărca un certificat de garanţie.
Dacă vă ştergeţi contul de utilizator, va fi ştearsă şi înregistrarea produsului dvs. Cum din motive tehnice nu este posibilă reînregistrarea unui produs, mai întâi ar trebui să salvaţi certificatul de garanţie.

 


5. Înregistrarea produselor Yamaha – promoţia Flowkey


Puteţi înregistra orice produs Yamaha care beneficiază de campania Flowkey pe Platformă.
Când vă înregistraţi, trebuie să specificaţi modelul, numărul de serie, data achiziţionării, dacă produsul a fost cumpărat online sau din magazin şi tipul de utilizare. Cum înregistrarea dublă a produselor nu este permisă, atunci când introduceţi un produs deja înregistrat vi se va cere să furnizaţi un număr de serie diferit. Ca urmare a înregistrării produsului, veţi putea descărca un cod Flowkey.
Dacă vă ştergeţi contul de utilizator, va fi ştearsă şi înregistrarea produsului dvs. Cum din motive tehnice nu este posibilă reînregistrarea unui produs, mai întâi va trebui să salvaţi codul Flowkey.

 


6. Conţinut Yamaha


Toate materialele de pe Platformă („Conţinutul”), de exemplu fişiere audio, imagini, software, texte şi videoclipuri, sunt protejate de legile în vigoare privind drepturile de autor. Nu aveţi voie să utilizaţi Conţinutul decât după cum se specifică aici. Vă daţi acordul să urmaţi toate instrucţiunile de pe platformă, limitând modurile în care puteţi utiliza Conţinutul. Nu aveţi voie să copiaţi, să distribuiţi, să expuneţi, să interpretaţi, să puneţi la dispoziţia publicului, să difuzaţi, să reproduceţi prin intermediul înregistrărilor audio sau audiovizuale sau să reproduceţi difuzarea Conţinutului de pe Platformă, indiferent de activitate, cu scop comercial sau public, dacă nu aveţi permisiune explicită de la Yamaha. Dacă descărcaţi Conţinut de pe acest Site, nu aveţi voie să eliminaţi notificările privind drepturile de autor sau mărcile comerciale aferente.

Puteţi descărca numai o (1) copie a Conţinutului, în folosul dvs. personal acasă. Un anumit Conţinut de pe Platformă poate fi marcat cu note suplimentare privind drepturile de autor, care vă acordă drepturi de utilizare extinse sau vă limitează dreptul de a utiliza acel Conţinut. Prevalează asemenea note suplimentare privind drepturile de autor.

Pe Platformă şi în Conţinut există o serie de sigle înregistrate, mărci de servicii şi mărci comerciale („Mărcile comerciale”). Chiar dacă Yamaha pune la dispoziţie mărcile comerciale, nu vă acordă niciun drept de a le utiliza. Orice utilizare neautorizată a Mărcilor comerciale poate încălca legile aplicabile privind drepturile de autor şi codurile civil şi penal.

 


7. Permisiune de acces la Conţinutul utilizatorului


Dacă trimiteţi sau încărcaţi comunicări sau materiale pe Platformă prim poşta electronică sau în alt mod, inclusiv comentarii, date, întrebări, sugestii sau altele asemenea („Conţinutul utilizatorului”), îi acordaţi Yamaha permisiunea neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, globală şi care poate fi transmisă mai departe la Conţinutul dvs. de utilizator, inclusiv dreptul de a copia, de a distribui, de a expune, de a interpreta, de a face public, de a difuza, de a reproduce prin intermediul înregistrărilor audio sau audiovizuale sau de a reproduce difuzarea Conţinutului utilizatorului şi alte tipuri de valorificare încă necunoscute, dar şi dreptul de a edita, modifica, traduce sau combina Conţinutul utilizatorului cu alte lucrări, în scopuri care ţin de administrarea Platformei, utilizarea promoţională sau în scop de divertisment în orice mijloace de comunicare online şi offline, printre care platformele de socializare, crearea de baze de date, colecţii şi documentaţii privind Conţinutul utilizatorilor şi orice alt scop comercial sau necomercial corelat. Renunţaţi la dreptul de a fi recunoscut ca autor al Conţinutului de utilizator. Când trimiteţi sau încărcaţi Conţinut de utilizator, îi garantaţi companiei Yamaha că aveţi autorizarea de a-i acorda drepturile asupra Conţinutului de utilizator, în măsura expusă în această clauză.

 

 

8. Responsabilitate pentru materialul utilizatorului


Vi se interzice să publicaţi sau să transmiteţi orice material denigrant, calomniator, pornografic, ameninţător, ilegal sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament considerat delict, care să ducă la răspundere civilă pentru Yamaha sau care ar încălca în alt mod vreo lege.  Yamaha poate schimba, edita sau şterge orice asemenea materiale sau conversaţii ale utilizatorului. Deşi Yamaha poate monitoriza sau revizui din când în când avizierele electronice, camerele de chat, discuţiile, postările, transmisiile şi altele asemenea pe Platformă, Yamaha nu are nicio obligaţie de a o face şi nu îşi asumă vreo răspundere care derivă din conţinutul unor asemenea comunicări sau care decurge din denigrare, eroare, incorectitudine, calomnie, obscenitate sau vulgaritate conţinută în orice asemenea comunicare. Yamaha va colabora pe deplin cu orice autoritate de punere în aplicare a legii şi se va supune ordinelor judecătoreşti care îi solicită în mod legitim companiei Yamaha sau îi dau indicaţia de a divulga identitatea oricui publică asemenea materiale.

 

 

9. Responsabilitate


În ciuda oricărei alte necesităţi legale, se vor aplica următoarele excluderi şi limitări ale responsabilităţii, în conformitate cu această secţiune 9, în privinţa responsabilităţii Yamaha pentru daune.
Yamaha va fi responsabilă fără limite dacă daunele au fost cauzate cu intenţie sau gravă neglijenţă.
În plus, Yamaha va fi responsabilă pentru încălcarea şi dintr-o neglijenţă uşoară a obligaţiilor esenţiale care pune în pericol scopul contractual sau pentru încălcarea îndatoririlor, acolo unde îndeplinirea lor este esenţială pentru desfăşurarea adecvată a competiţiei şi unde partenerii contractuali se bazează în general pe conformare. Totuşi, în acest caz, Yamaha va fi răspunzătoare numai pentru daunele tipice previzibile.
Limitările de mai sus nu se vor aplica în cazul pierderii de vieţi omeneşti, vătămărilor corporale, al oricăror defecte după acceptarea garanţiilor de calitate pentru calitatea unui produs sau al defectelor ascunse fraudulos. Responsabilitatea în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse rămâne neafectată.
În măsura în care responsabilitatea Yamaha este exclusă sau limitată, acest lucru se va aplica şi responsabilităţii personale a angajaţilor, reprezentanţilor şi agenţilor Yamaha.
Nu trebuie presupuse garanţii sau făcute reprezentări prin intermediul conţinutului sau descărcărilor furnizate sau prin acest Acord. De asemenea, din cele de mai sus nu trebuie să decurgă solicitări în temeiul garanţiei.

 

 

10. Modificări


Yamaha poate modifica aceşti Termeni de utilizare din când în când, luând în calcul interesul dvs. rezonabil. Yamaha vă va înştiinţa cu privire la asemenea modificări ale Termenilor de utilizare, furnizându-vă prin e-mail o versiune revizuită care subliniază orice schimbare. Termenii modificaţi din Termenii de utilizare vor intra în vigoare (i) cu acordul dvs. (ii) sau la şase săptămâni după ce aţi primit o asemenea înştiinţare, atâta vreme cât nu vă opuneţi schimbărilor şi Yamaha v-a informat cu privire la consecinţele faptului că nu vă opuneţi acestor schimbări până la capătul perioadei de şase săptămâni. Pentru a vă opune schimbărilor, puteţi trimite un e-mail către Yamaha. Odată intraţi în vigoare, termenii revizuiţi din Termenii de utilizare vor lua locul oricărei versiuni anterioare. Dacă vă opuneţi termenilor modificaţi, Yamaha îşi rezervă dreptul de a vă închide contul.

 


11. Protecţia datelor


Se va aplica Politica de confidenţialitate a companiei Yamaha, disponibilă la https://ro.yamaha.com/ro/privacy_policy/.

 


12. Reziliere


Puteţi să vă închideţi Contul în orice moment alegând funcţia „Anulare abonament” din Yamaha Music ID sau trimiţând un e-mail la Dataprotection@contact.europe.yamaha.com. Asiguraţi-vă că salvaţi tot conţinutul relevant înainte de a vă închide contul, inclusiv certificatele de garanţie.
Yamaha vă poate închide contul cu un preaviz de două săptămâni în scris trimis la adresa dvs. de e-mail înregistrată, luând în calcul interesele dvs. rezonabile. Această reziliere nu afectează garanţia extinsă şi orice alt drept de utilizare acordat pentru Conţinutul Yamaha. Dreptul Yamaha de a închide contul din motive justificate rămâne neafectat.

 


13. Diverse


Dacă anumite părţi din aceşti Termeni de utilizare nu sunt valabili, acest lucru nu va afecta restul prevederilor.
Aceşti Termeni de utilizare şi orice dispută care decurge din utilizarea Platformei va fi reglementată de legislaţia germană. Prevederile obligatorii ale legilor din zona în care aveţi reşedinţa obişnuită rămân neafectate.
Dacă sunteţi comerciant, persoană juridică de drept public sau fond special de drept sau bunuri publice sau dacă sediul principal nu se află în Republica Federală Germania, jurisdicţia exclusivă – chiar şi cea internaţională – pentru orice dispută care decurge din relaţia de afaceri dintre noi sşi client va fi Hamburg. Prevederile legale obligatorii privind jurisdicţia exclusivă vor rămâne neafectate.

 


14. Înregistrarea produsului Clavinova CSP-150 și CSP-170 de la Yamaha – Promoție iPad doar între 01/02/2023 și 31/03/2023


Vă puteți înregistra produsul Yamaha Clavinova CSP-150 sau CSP-170 care beneficiază de campania iPad pe Platformă.

Când vă înregistrați, trebuie să specificați modelul, numărul de serie, data achiziționării, dacă produsul a fost cumpărat online sau din magazin și tipul de utilizare. Cum înregistrarea dublă a produselor nu este permisă, atunci când introduceți un produs deja înregistrat vi se va cere să furnizați un alt număr de serie. După înregistrarea produsului, veți putea participa la Promoția iPad în intervalul stabilit pentru promoție. Dacă vă ștergeți contul de utilizator, va fi ștearsă și înregistrarea produsului dvs. Din motive tehnice, nu este posibilă reînregistrarea unui produs, ceea ce înseamnă că puteți primi produsul bonus o singură dată. Dându-și acordul pentru acești Termeni de utilizare, participanții sunt de acord să respecte acești Termeni și condiții ai Promoției iPad din linkul de mai jos.

Termeni și condiții pentru participarea la promoția iPad

15. Registration of Yamaha products – Online Free Lesson Promotion between 1st April 2023 to 31st March 2024.

You may register your Yamaha products that are subject to Online Free Lesson Promotion. When registering your product, you must specify model, serial number, date of purchase, whether the product was bought online or in store and the type of usage. Since double registration of products is not permitted. Following to product registration, Participants who book their sessions from the Booking Landing Page will be able to participate in the Online Free Lesson Promotion between the promotion period. If you delete your user account, your product registration will be deleted as well. For technical reasons it is not possible to re-register a product, which means per one (1) Qualified Product purchase only two (2) Online Free Lessons may be redeemed.
Please read the Terms and Conditions of the Promotion from the link below., by agreeing to this Terms of Use, participants agree to be bound by this Terms and Conditions of the Online Free Lesson Promotion on the below link.

TERMS AND CONDITIONS OF THE YAMAHA ONLINE FREE LESSON PROMOTION