Yamaha Expansion Manager V2.10.0 for Windows 11 / 10

Yamaha Expansion Manager is a free PC desktop application that enables users to install and manage Expansion Packs as well as transfer to specified Yamaha Digital Keyboard.
 1. Double-click Setup.exe, which can be found in the folder where you unzip the downloaded file.
 2. 2. Follow the instructions displayed to install Yamaha Expansion Manager.

[Note]
Uninstall old version of  Yamaha Expansion Manager prior to V2.4.0 before installing the latest version. The uninstallation does not effect on existing user data. (The existing user data won't be deleted.)

After installing the Yamaha Expansion Manager, double-click* the Yamaha Expansion Manager icon (Icon) to launch the application.

[*Note]
 • Before double-clicking the Yamaha Expansion Manager icon, please make sure you are connecting your PC to the Internet.
 • If you are using Windows 8.1 and cannot find the Yamaha Expansion Manager icon in the Start window, right-click at any location where there are no icons and then click All apps when it is displayed at the bottom of the screen. All installed applications will now be shown, and from here, you can select and launch Yamaha Expansion Manager.

V2.9.0 to V2.10.0

 • Now supports the Genos2.
 • Yamaha Expansion Manager no longer supports Windows 8.1.
 • Improved response performance when selecting content to install on the instrument.
 • Solved some other minor problems.

V2.8.1 to V2.9.0

 • Now supports the ELA-1.
 • Solved some other minor problems.

V2.8.0 to V2.8.1

 • Fixed a problem in which the Super Articulation Voice could not be selected.
 • Solved some other minor problems.
* Do not use content to be released from now with previous versions (V2.7.0 or earlier).

V2.7.0 to V2.8.0

 • Now supports the PSR-A5000.
 • Expanded Drum Keys to 128 for keyboards that support 128-note Drum kits.
 • Now supports upgraded Mono/Portamento for the keyboards that support those functions.
 • Solved some other minor problems.

* Do not use content to be released from now with previous versions (V.2.7.0 or earlier).

V2.6.0 to V2.7.0

 • Now supports the PSR-SX600.
 • Incremental installation of Expansion Packs using a USB flash drive called as "Quick Installation" is now available on the PSR-SX900, the PSR-SX700 and the PSR-SX600 with the latest firmware.
 • Yamaha Expansion Manager no longer supports Windows 7.
 • Now supports only 64-bit Windows.
 • Solved some other minor problems.

V2.5.3 to V2.6.0

 • Now supports the Genos V2.00.
 • Incremental installation of Expansion Packs using a USB flash drive called as "Quick Installation" is now available on compatible instruments.
 • Solved some other minor problems.

V2.5.2 to V2.5.3

 • Now supports the PSR-SX900 and PSR-SX700.
 • Solved some other minor problems.

V2.5.1 to V2.5.2

 • For Genos, data capacity limit of Pack Installation File has been extended.
 • Solved some other minor problems.

V2.5.0 to V2.5.1

 • Content names which include special characters (umlaut, etc.) are now shown properly when the pack data is installed on Genos.
 • Solved some other minor problems.

V2.4.1 to V2.5.0

 • Now supports Genos.
 • The Voice data format has been changed.
 • During creating/editing of a Genos Custom Normal Voice, there is a case in which you may not be able to audition the pitch change of User Wave correctly. (This only happens during creating/editing, and the pitch change will be reflected correctly when the created Voice data is installed to the instrument.)
 • Solved some other minor problems.

V2.4.0 to V2.4.1

 • [PSR-S670/S770/S970/A3000] You can now import protected packs from Yamaha MusicSoft.
 • Yamaha Expansion Manager no longer supports Windows 8
 • Solved some other minor problems.

V2.3.2 to V2.4.0

 • You can now import REX files (.rex, .rx2, .rcy). Voices containing imported slices are generated, as well as Style and the Multipad data using the generated Voices.
 • You can now protect your pack data when you export the pack, using a Instrument Info file as a key. Contents of the protected pack can be installed only to the instrument which has generated the "key" Instrument Info file.
 • Yamaha Expansion Manager no longer supports Windows® Vista.
 • Other minor problems have been corrected.

V2.3.1 to V2.3.2

 • Supported Windows® 10 (32-bit, 64-bit).
 • Improved some function for developer.
 • Other minor problems have been corrected.

V2.3.0 to V2.3.1

 • Improved the usability of the Wave Mapping area for Normal Voices.
 • Increased the compatibility between models concerning the behavior of Portamento for Normal Voices.
 • Some function for developer added.
 • Other minor problems have been corrected.

V2.2.0 to V2.3.0

 • You can now change LSB values in the Pack.
 • You can now select the icon of the content which is displayed on the instrument.
 • You can now directly enter values by right-clicking on a graph when editing Voices.
 • The Element name is now displayed when editing Custom Voices.
 • You can now import SoundFont files (.sf2) as Contents.
 • You can now export selected content as a Pack Project File (.ppf).
 • Now supports PSR-S970/S770/S670.
 • Other minor problems have been corrected.

* Do not use content to be released from now with previous versions (V.2.2.0 or earlier).

V2.1.1 to V2.2.0

 • You can now edit preset Voices of the Tyros5. (Use firmware V1.10 or later of Tyros5)
  To edit Tyros4 Custom Voice, please re-import UVI files on the latest Yamaha Expansion Manager.
 • You can now import Tyros4 Custom Voice (.uvd/.uvn) using Import Content.
 • You can now import SoundFont files (.sf2). However, some may fail to be imported or, even if imported, may not sound properly.
 • Within the Drum Voice creating function, settings have been fixed so that you can create continuous (non-decaying) sounds.
 • Other minor problems have been corrected.

V2.1.0 to V2.1.1

 • Fixed a problem in which, when importing the Library (.uvi) file which contains some particular Tyros4 Custom Voices, the application would crash. (Use firmware V1.08 or later of Tyros5)
 • Other minor problems have been corrected.
- Pack data (.ppf/.cpf) exported from V2.5.0 or later is not properly restored when it is imported to V2.4.1 or older.

OS: Windows® 8.1 (64-bit) / Windows® 10 (64-bit) / Windows® 11 (64-bit)
* Correct operation cannot be guaranteed with Windows® installed on a Macintosh® computer using the Boot Camp utility.

CPU: Intel Pentium® 4 or better; 1.4 GHz or faster

RAM: 1 GB or more

Hard Disk: At least 1 GB of free space (Additional space is required for storing Pack data.)

Display: Resolution of 1,280 x 800 or better, full color (32-bit)

ATENŢIE

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE ("AGREEMENT") ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SOFTWARE. VĂ ESTE PERMIS DOAR SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. ACEST ACORD SE ÎNCHEIE ÎNTRE DVS. (CA ENTITATE INDIVIDUALĂ SAU LEGALĂ) ȘI YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

PRIN DESCĂRCAREA SAU INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE SAU PRINTR-UN ALT MOD ÎN SCOPUL UTILIZĂRII PERSONALE, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, NU DESCĂRCĂȚI, INSTALAȚI, COPIAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI ALTFEL ACEST SOFTWARE. DACĂ AȚI DESCĂRCAT SAU INSTALAT SOFTWARE-UL ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, ȘTERGEȚI IMEDIAT SOFTWARE-UL.

ACORDAREA LICENȚEI ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR

Yamaha vă acordă astfel dreptul de a utiliza programele și fișierele de date care compun software-ul care însoțește acest Acord și toate programele și fișierele pentru modernizarea unui astfel de software care vi se poate distribui în viitor cu termenii și condițiile atașate (colectiv "SOFTWARE"), numai pe un computer, un instrument muzical sau un echipament pe care îl dețineți sau îl gestionați. Deși dreptul de proprietate asupra mediului de stocare în care este stocat SOFTWARE-ul rămâne în obligativitatea dvs., SOFTWARE-ul propriu-zis este deținut de licențiatorii Yamaha și/sau Yamaha și este protejat de legile în vigoare privind drepturile de autor și de toate prevederile aplicabile tratatului.

RESTRICȚII

 • Este posibil să nu aveți competență în inginerie, dezasamblare, decompilare sau orice altceva ce derivă dintr-o formă de cod sursă a SOFTWARE-ului prin orice tip de metodă.
 • Nu puteți reproduce, modifica, schimba, închiria, transmite prin leasing sau distribui SOFTWARE-ul integral sau parțial sau crea lucrări derivate ale SOFTWARE-ului.
 • Nu este permis să transmiteți SOFTWARE-ul electronic de la un computer la altul sau să partajați SOFTWARE-ul într-o rețea cu alte computere
 • Nu este permis să utilizați SOFTWARE-ul pentru a distribui date sau date ilegale care încalcă politica publică.
 • Nu este permis să inițiați servicii bazate pe utilizarea SOFTWARE-ului fără permisiunea companiei Yamaha Corporation.

Datele protejate prin drepturi de autor, incluzând dar fără a se limita la datele MIDI pentru cântece, obținute prin SOFTWARE, se supun următoarelor restricții pe care trebuie să le respectați.

 • Datele primite prin intermediul SOFTWARE-ului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Datele primite prin SOFTWARE nu pot fi duplicate, transferate sau distribuite sau redate sau difuzate pentru ascultători în public, fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Criptarea datelor primite prin SOFTWARE nu poate fi eliminată și nici filigranul electronic nu poate fi modificat fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

REZILIEREA

Dacă o lege privind drepturile de autor sau prevederile prezentului Acord sunt încălcate, Acordul se va încheia în mod automat și imediat fără notificare din partea Yamaha. În urma unei astfel de încetări, trebuie să distrugeți imediat SOFTWARE-ul licențiat, orice documente însoțitoare scrise și toate copiile acestuia.

DESCĂRCARE SOFTWARE

Dacă credeți că procesul de descărcare a fost defectuos, puteți contacta Yamaha, iar Yamaha vă va permite să descărcați din nou SOFTWARE-ul, cu condiția să distrugeți primele copiile sau copiile parțiale ale SOFTWARE-ului obținute prin încercarea de descărcare anterioară. Această permisiune de a descărca din nou nu trebuie să limiteze în niciun fel renunțarea la garanție din Secțiunea 5 de mai jos.

DECLINAREA GARANȚIEI SOFTWARE-ULUI

Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că folosirea SOFTWARE-ului este pe riscul dumneavoastră.. SOFTWARE-ul și documentația aferentă sunt furnizate "CA ATARE" și fără garanții de orice fel. FĂRĂ A SE ADRESA PRIN ORICE ALT TIP DE PROVIZIOANE ALE ACESTUI ACORD, YAMAHA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII PRIVIND SOFTWARE-ULUI, EXPRES ȘI IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚE. ÎN MOD SPECIFIC, DAR FĂRĂ A SE LIMITA, YAMAHA NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA RĂSPUNDE CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ, CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ EROARE, SAU CĂ DEFECȚIUNILE DIN SOFTWARE VOR FI CORECTATE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

OBLIGAȚIA GENERALĂ A YAMAHA ESTE DE A PERMITE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII STIPULAȚI. ÎN NICI UN CAZ, YAMAHA NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DVS. SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ PENTRU ORICE DAUNE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, CHELTUIELI, PIERDERI, PIERDERI DE DATELE SAU ALTE DAUNE PROVENITE DIN UTILIZARE, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ YAMAHA SAU UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. În niciun caz, răspunderea totală a Yamaha față de dvs. pentru toate daunele, pierderile și cauzele acțiunii (indiferent dacă este contractuală, delictuală sau de altă natură) ce depășesc suma plătită pentru SOFTWARE.

SOFTWARE TERȚI

Software-ul și datele părților terțe ("SOFTWARE TERȚI") pot fi atașate la SOFTWARE. În cazul în care, în materialele scrise sau pe datele electronice care însoțesc Software-ul, Yamaha identifică orice software și date ca SOFTWARE TERȚI, recunoașteți și sunteți de acord că trebuie să respectați prevederile oricărui acord furnizat împreună cu SOFTWARE-UL TERȚI și că partea SOFTWARE-UL TERȚI este responsabilă de orice garanție sau răspundere legată de sau provenind din SOFTWARE-UL TERȚI. Yamaha nu este răspunzătoare în niciun fel pentru SOFTWARE-UL TERȚI sau pentru utilizarea de către dvs.

 • Yamaha nu oferă garanții exprese cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI. ÎN PLUS, Yamaha DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE IMEDIATĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMEDIATE DE COMERCIALIZARE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu vă va furniza niciun service sau serviciu de întreținere cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu este răspunzătoare în fața dvs. sau a oricărei alte persoane pentru orice daune, inclusiv, fără limitare, daune directe, indirecte, incidentale sau consecutive, cheltuieli, profituri pierdute, date pierdute sau alte daune rezultate din utilizare, utilizarea incorectă sau incapacitatea de a folosi SOFTWARE-UL TERȚI.

NOTIFICAREA DREPTURILOR RESTRICȚIONATE DE GUVERNUL SUA:

Software-ul este un "element comercial", deoarece acest termen este definit la 48 C.F.R. 2.101 (octombrie 1995), constând în "software de calculator comercial" și "documentație comercială de software de calculator", astfel sunt utilizați acești termeni în 48 C.F.R. 12.212 (septembrie 1995). În concordanță cu 48 C.F.R. 12.212 și 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.72024 (iunie 1995), toți utilizatorii finali din S.U.A. vor achiziționa Software-ul numai cu acele drepturi enunțate în prezentul document.

GENERAL

Prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu legea japoneză și va fi guvernat de aceasta fără a se face referire la principiile conflictului între legi. Orice litigiu sau procedură vor fi audiate în fața instanței din Tokyo, Japonia. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că o parte din prezentul acord este inaplicabilă, restul acestui acord va continua să fie în vigoare și să producă efecte.

COMPLETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord constituie întregul acord între părți cu privire la utilizarea SOFTWARE-ului și a oricăror materiale scrise însoțitoare și înlocuiește toate înțelegerile sau înțelegerile anterioare sau contemporane, în scris sau oral, referitoare la obiectul prezentului Acord. Nicio modificare sau revizuire a acestui Acord nu va fi obligatorie decât în scris și semnată de un reprezentant complet autorizat al Yamaha.