ProVisionaire Design V1.2.0 for Win 11/10 and firmware

 • MTX5-D/MRX7-D/XMV-D manufactured after early June 2023 are now using the Dante Brooklyn 3 module, provided by Audinate. Hardware that has been revised due to the parts change has an "A"(or subsequent letters of the alphabet) marked next to the model number on the serial number label, and the Dante module used in this product can be identified in the Dante Controller. For more information about the open-source licenses used for each Dante module, please visit the Audinate website at https://www.audinate.com/software-licensing
 • For MTX5-D/MRX7-D/XMV-D, the Main firmware version V4.20 or later is compatible with Dante Brooklyn3. Also, XMV-D with Dante Brooklyn 3 cannot be downgraded to the Main firmware version V4.10 or earlier.
 • Upgrading DME7 to V1.03 or later improves internal clock quality. The firmware update takes about 15 minutes. Do not turn off the unit until the update is complete.

This zip file includes the following software.

 • ProVisionaire Design V1.2.0
 • DME7 Firmware V1.20 *1
  (*1) Dante firmware is automatically updated to V4.2.4.5-4.2.4.4-1.0.2 when updated.
 • MTX3 Firmware V4.20
 • MTX5-D Firmware V4.20
 • MRX7-D Firmware V4.20
 • EXi8 Firmware V4.20
 • EXo8 Firmware V4.20
 • PGM1 Firmware V4.20
 • VXL1-16P Firmware V2.0.0
 • PC-D series Firmware V1.0.6
 • XMV series Firmware V4.20
 • RM-CG Firmware V2.5.0 *2
  RM-TT Firmware V2.5.0 *2
  (*2) Dante firmware is automatically updated to V4.2.2.3-4.1.6.5-1.0.2 when Device Firmware is updated.
 • MTX5-D Dante Firmware V4.2.5.3-4.2.0.28-5.0.1-5.0.2
 • PGM1 Dante Firmware V4.0.9.1-4.0.8.4-1.0.4
 • VXL1-16P Dante Firmware V4.2.2.3-4.1.6.5-1.0.2
 • PC-D series Dante Firmware V4.2.7.1-4.0.4.8-1.0.1
 • XMV series Dante Firmware 4.2.5.3-4.2.0.28-5.0.1-5.0.2
 • MCP1 Firmware V5.01

NOTES: The firmware for the R series, Tio1608-D/D2, is not included. Please update the firmware separately using R-Remote.

NOTES: Please use the Dante Updater in Dante Controller when updating Dante firmware. Please refer to the Dante Firmware Update Guide for details.

NOTES: We recommend using the Main and Dante firmware that is compatible with the Dante module installed in your product. Please refer to the following.

 • For MTX5-D/MRX7-D/XMV-D with Brooklyn 3 Dante module:
  • Main firmware: Please use V4.20.
  • Dante firmware: Please use V4.2.5.3-4.2.0.28-5.0.1-5.0.2.
 • For MRX7-D with Brooklyn 2 Dante module:
 • For MTX5-D/XMV-D with Brooklyn 2 Dante module:
  • Main firmware: Please use V4.10.
  • Dante firmware: Please use V4.2.4.1-4.0.5.2-3.1.0-2.0.5. You can obtain the files from this link.

ProVisionaire Design Compatibilities

Please make sure to use the appropriate versions of firmware and software, referring to the following compatibility charts. Using an unsupported combination may result in a malfunction.

Compatibility List

[DME7 V1.20]

Improvements

 • Improved efficiency of DSP resource usage.

Fixed Bugs

 • Fixed minor compile-related bugs.

[MCP1 V5.01]

Fixed Bugs

 • Fixed a problem that could occur when remotely controlling a digital mixer from MCP1.

[ProVisionaire Design V1.2.0]

Improvements

 • Improved DME7 compiler.

Fixed Bugs

 • Fixed a problem in which the Parameter Link Group setting was not restored when MRX7-D was synchronized using “From Device”.
 • Fixed a problem in which “Fade Time” setting of Snapshots was invalid on MRX7-D.
 • Fixed a bug in which the URL displayed in alert information was invalid.
 • Fixed a problem in which multiple TFs and TF-RACKs could not be added in MCP1.
 • Fixed a bug in the “Dugan Automixer” component of MRX7-D that occasionally prevented audio from outputting from Group Mix Out.
 • Fixed a problem in which the selected “BGM#” input of “Room Combiner plus Automixer” component of MRX7-D, did not correspond to actual audio output of the component.
 • Fixed a problem in which Link Group main faders and buttons could not be assigned to DCP panels when double-byte characters were used in the “Parameter Link Group” name of MRX7-D.
 • Fixed other minor bugs.
OS Windows 11(64bit)/Windows 10(64bit)
CPU Core i5 or better (Windows 11)/ Core i3 or better (Windows 10)
Memory 8 GB or more
HDD 2.1GB or more
Display 1280 × 1024 (SXGA) or higher
Other Ethernet(1000BASE-T or higher)

ATENŢIE

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE ("AGREEMENT") ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SOFTWARE. VĂ ESTE PERMIS DOAR SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. ACEST ACORD SE ÎNCHEIE ÎNTRE DVS. (CA ENTITATE INDIVIDUALĂ SAU LEGALĂ) ȘI YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

PRIN DESCĂRCAREA SAU INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE SAU PRINTR-UN ALT MOD ÎN SCOPUL UTILIZĂRII PERSONALE, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, NU DESCĂRCĂȚI, INSTALAȚI, COPIAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI ALTFEL ACEST SOFTWARE. DACĂ AȚI DESCĂRCAT SAU INSTALAT SOFTWARE-UL ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, ȘTERGEȚI IMEDIAT SOFTWARE-UL.

ACORDAREA LICENȚEI ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR

Yamaha vă acordă astfel dreptul de a utiliza programele și fișierele de date care compun software-ul care însoțește acest Acord și toate programele și fișierele pentru modernizarea unui astfel de software care vi se poate distribui în viitor cu termenii și condițiile atașate (colectiv "SOFTWARE"), numai pe un computer, un instrument muzical sau un echipament pe care îl dețineți sau îl gestionați. Deși dreptul de proprietate asupra mediului de stocare în care este stocat SOFTWARE-ul rămâne în obligativitatea dvs., SOFTWARE-ul propriu-zis este deținut de licențiatorii Yamaha și/sau Yamaha și este protejat de legile în vigoare privind drepturile de autor și de toate prevederile aplicabile tratatului.

RESTRICȚII

 • Este posibil să nu aveți competență în inginerie, dezasamblare, decompilare sau orice altceva ce derivă dintr-o formă de cod sursă a SOFTWARE-ului prin orice tip de metodă.
 • Nu puteți reproduce, modifica, schimba, închiria, transmite prin leasing sau distribui SOFTWARE-ul integral sau parțial sau crea lucrări derivate ale SOFTWARE-ului.
 • Nu este permis să transmiteți SOFTWARE-ul electronic de la un computer la altul sau să partajați SOFTWARE-ul într-o rețea cu alte computere
 • Nu este permis să utilizați SOFTWARE-ul pentru a distribui date sau date ilegale care încalcă politica publică.
 • Nu este permis să inițiați servicii bazate pe utilizarea SOFTWARE-ului fără permisiunea companiei Yamaha Corporation.

Datele protejate prin drepturi de autor, incluzând dar fără a se limita la datele MIDI pentru cântece, obținute prin SOFTWARE, se supun următoarelor restricții pe care trebuie să le respectați.

 • Datele primite prin intermediul SOFTWARE-ului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Datele primite prin SOFTWARE nu pot fi duplicate, transferate sau distribuite sau redate sau difuzate pentru ascultători în public, fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Criptarea datelor primite prin SOFTWARE nu poate fi eliminată și nici filigranul electronic nu poate fi modificat fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

REZILIEREA

Dacă o lege privind drepturile de autor sau prevederile prezentului Acord sunt încălcate, Acordul se va încheia în mod automat și imediat fără notificare din partea Yamaha. În urma unei astfel de încetări, trebuie să distrugeți imediat SOFTWARE-ul licențiat, orice documente însoțitoare scrise și toate copiile acestuia.

DESCĂRCARE SOFTWARE

Dacă credeți că procesul de descărcare a fost defectuos, puteți contacta Yamaha, iar Yamaha vă va permite să descărcați din nou SOFTWARE-ul, cu condiția să distrugeți primele copiile sau copiile parțiale ale SOFTWARE-ului obținute prin încercarea de descărcare anterioară. Această permisiune de a descărca din nou nu trebuie să limiteze în niciun fel renunțarea la garanție din Secțiunea 5 de mai jos.

DECLINAREA GARANȚIEI SOFTWARE-ULUI

Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că folosirea SOFTWARE-ului este pe riscul dumneavoastră.. SOFTWARE-ul și documentația aferentă sunt furnizate "CA ATARE" și fără garanții de orice fel. FĂRĂ A SE ADRESA PRIN ORICE ALT TIP DE PROVIZIOANE ALE ACESTUI ACORD, YAMAHA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII PRIVIND SOFTWARE-ULUI, EXPRES ȘI IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚE. ÎN MOD SPECIFIC, DAR FĂRĂ A SE LIMITA, YAMAHA NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA RĂSPUNDE CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ, CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ EROARE, SAU CĂ DEFECȚIUNILE DIN SOFTWARE VOR FI CORECTATE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

OBLIGAȚIA GENERALĂ A YAMAHA ESTE DE A PERMITE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII STIPULAȚI. ÎN NICI UN CAZ, YAMAHA NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DVS. SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ PENTRU ORICE DAUNE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, CHELTUIELI, PIERDERI, PIERDERI DE DATELE SAU ALTE DAUNE PROVENITE DIN UTILIZARE, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ YAMAHA SAU UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. În niciun caz, răspunderea totală a Yamaha față de dvs. pentru toate daunele, pierderile și cauzele acțiunii (indiferent dacă este contractuală, delictuală sau de altă natură) ce depășesc suma plătită pentru SOFTWARE.

SOFTWARE TERȚI

Software-ul și datele părților terțe ("SOFTWARE TERȚI") pot fi atașate la SOFTWARE. În cazul în care, în materialele scrise sau pe datele electronice care însoțesc Software-ul, Yamaha identifică orice software și date ca SOFTWARE TERȚI, recunoașteți și sunteți de acord că trebuie să respectați prevederile oricărui acord furnizat împreună cu SOFTWARE-UL TERȚI și că partea SOFTWARE-UL TERȚI este responsabilă de orice garanție sau răspundere legată de sau provenind din SOFTWARE-UL TERȚI. Yamaha nu este răspunzătoare în niciun fel pentru SOFTWARE-UL TERȚI sau pentru utilizarea de către dvs.

 • Yamaha nu oferă garanții exprese cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI. ÎN PLUS, Yamaha DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE IMEDIATĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMEDIATE DE COMERCIALIZARE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu vă va furniza niciun service sau serviciu de întreținere cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu este răspunzătoare în fața dvs. sau a oricărei alte persoane pentru orice daune, inclusiv, fără limitare, daune directe, indirecte, incidentale sau consecutive, cheltuieli, profituri pierdute, date pierdute sau alte daune rezultate din utilizare, utilizarea incorectă sau incapacitatea de a folosi SOFTWARE-UL TERȚI.

NOTIFICAREA DREPTURILOR RESTRICȚIONATE DE GUVERNUL SUA:

Software-ul este un "element comercial", deoarece acest termen este definit la 48 C.F.R. 2.101 (octombrie 1995), constând în "software de calculator comercial" și "documentație comercială de software de calculator", astfel sunt utilizați acești termeni în 48 C.F.R. 12.212 (septembrie 1995). În concordanță cu 48 C.F.R. 12.212 și 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.72024 (iunie 1995), toți utilizatorii finali din S.U.A. vor achiziționa Software-ul numai cu acele drepturi enunțate în prezentul document.

GENERAL

Prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu legea japoneză și va fi guvernat de aceasta fără a se face referire la principiile conflictului între legi. Orice litigiu sau procedură vor fi audiate în fața instanței din Tokyo, Japonia. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că o parte din prezentul acord este inaplicabilă, restul acestui acord va continua să fie în vigoare și să producă efecte.

COMPLETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord constituie întregul acord între părți cu privire la utilizarea SOFTWARE-ului și a oricăror materiale scrise însoțitoare și înlocuiește toate înțelegerile sau înțelegerile anterioare sau contemporane, în scris sau oral, referitoare la obiectul prezentului Acord. Nicio modificare sau revizuire a acestui Acord nu va fi obligatorie decât în scris și semnată de un reprezentant complet autorizat al Yamaha.